Nye regler og økte forventninger omkring bærekraft har gitt bedrifter et voksende behov for å finansiere grønne eiendeler eller tiltak. Heldigvis kan en bærekraftig endring skje over tid, for eksempel gjennom en gradvis forbedring av infrastruktur, bygninger eller energiforsyning.
  

Introduserer grønne lån

Som en etablert aktør i Norden ønsker Danske Bank å bidra til overgangen til en mer bærekraftig økonomi. Derfor tar banken ansvar ved å engasjere seg i bærekraftig finansiering for å støtte FNs bærekraftsmål og introduserer grønne lån for bedriftskunder.

- For oss som bank er det viktig å gjøre de bærekraftige valgene enkle for kundene våre. Vi ønsker derfor å bistå våre kunder med å starte prosjekter som karakteriseres av en bærekraftig profil, sier Kristin Kvåle, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Danske Bank Norge.

Webinar: Lær mer om bærekraftig finansiering og grønne lån

I vårt webinar 11. mars 2021 tok Danske Banks eksperter på bærekraftig finansiering og grønne lån for seg de mest stilte spørsmålene innen temaer som:

 • Hva er EUs taxonomy og hvordan påvirkes banker, selskap og kapitalmarkedet?
 • Hva er bærekraftig finansiering?
 • Hvorfor grønne lån?
 • UNION Eiendomskapital – deres erfaringer med grønne lån
 •  

  Se opptak av bærekraftwebinar

Hva definerer et grønt lån?

Grønne lån er bedriftslån til investeringer som er med på å løse klima- og miljøutfordringer. For at et lån skal kvalifiseres som grønt må midlene brukes til å finansiere prosjekter som eksempelvis bidrar til reduserte klimagassutslipp, energieffektivisering eller klimatilpasning. Danske Bank har definert 8 ulike prosjektkategorier som kan kvalifisere for grønne lån.

Les mer om de åtte produktkategoriene og rammeverket for grønne obligasjonslån (PDF)

"Vi skal være en strategisk rådgiver for kundene våre, og da er faktorer som påvirker virksomhetenes bidrag til et mer bærekraftig samfunn en naturlig del av diskusjonen og rådgivingen."

Kristin Kvåle
Leder for samfunnsansvar og bærekraft
Danske Bank Norge

Ingeborg Bjordal-Aven, Senior Kundeansvarlig i Business Customers Stavanger bekrefter at det legges vekt på bærekraftig finansiering i jobben som rådgiver.

-Med det fokuset som er i samfunnet på bærekraft og det grønne skiftet, er det ikke tvil om at dette er en viktig del av vår jobb som rådgivere. Vi kan bistå med erfaring og kompetanse i en prosess der bedrifter ønsker å oppnå en mer bærekraftig profil.

Så langt har Danske Bank gjort det mulig for store selskaper å finansiere større grønne prosjekter gjennom grønne obligasjoner eller grønne lån. Nå er tilbudet av grønne lån utvidet slik at det også er mulig for mellomstore bedrifter å finansiere grønne prosjekter. Fornybar energi, ren transport eller bygninger som oppfyller offisielle standarder for energieffektivitet, er gode eksempler på prosjekter som kan få grønne lån.
 

Hva er fordelene med et grønt lån?

Et grønt lån anerkjenner prosjektets miljøpåvirkning og gir enkel tilgang til det grønne finansmarkedet gjennom rammeverket til Danske Bank. Dette vil kunne bidra både til å promotere en grønn profil og påvirke bedriftens omdømme positivt. Man vil også kunne oppnå en liten rabatt på marginen på et grønt lån.
 

Hvordan komme i gang med bærekraft i din bedrift?

 • Ta utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål. Finn det eller de målene som passer til din virksomhet, og tenk igjennom hvor dere kan gjøre en forskjell. Kanskje gjør dere allerede noe på et av målene?
 • Prioriter de viktigste bærekraftsmålene for dere.
 • Bærekraft handler om mye mer enn klima. Etter at dere har valgt ut bærekraftsmålene dere vil jobbe med er det viktig å:
  1. Definere ambisjon og prioritere hva dere skal gjøre mot hvert mål.
  2. Implementere målene i organisasjonen og følge opp arbeidet som kreves for å nå målene.
  3. Bygge kultur internt og få hele virksomheten til å sammen jobbe mot målene deres.

 

Se opptak av vårt webinar om bærekraft og grønne lån

Gjør utfordringer til muligheter

Ingen næring er lik og ingen utfordring er den samme. Derfor har Danske Bank egne bransjeeksperter som forstår de ulike bransjene, som ser trendene tidlig, samt utfordringer og særegenheter som finnes i hver enkelt bransje. Banken utarbeider derfor skreddersydde løsninger og analyser som bedrifter drar nytte av i den daglige driften.

Finn din bransjeekspert her