Se intervju med Enova

0aca2a96-faeb-45a6-88e2-0a422f7bed49

Et av disse tiltakene er en energitilskuddsordning hvor det 24. november ble åpnet opp for at bedrifter definert som tilstrekkelig strømintensiv, kan få dekket noen av kostnaden knyttet til energi gitt at noen spesifikke kriterier er møtt.

I denne videoen tar vi for oss hva kravene er, hvordan man går fram for å søke og hva man kan søke om. Med oss i studio har vi Rune Holmen, som er prosjektleder for ordningen hos Enova, som på vegne av regjeringen administrerer ordningen.

Mer om energitilskuddsordningen