For inntektsåret 2021 blir skattemeldingen helt ny for enkeltpersonforetak (EPF) og for aksjeselskap. Skatte- og avgiftsreglene er de samme, men innleveringsmåten er ny. I år må de fleste virksomheter skatterapportere direkte fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Og merk da at ikke alle regnskapsprogrammer støtter denne innsendelsesmåten. For full oversikt over hvilke programmer som støtter denne innsendingsmåten, sjekk skatteetatens sider.

Målet med den nye innsendelsesmåten er å redusere tidsbruken og heve kvaliteten på det som sendes inn. Det er liten tvil om at færre skjemaer, og en skattemelding med tilhørende næringsspesifikasjon som kun inneholder opplysninger som er aktuelle for den aktuelle næringsdrivende, er til det bedre. Det som blir spennende er om den nye innsendelsesmåten også oppleves som en forenkling av de næringsdrivende som nå skal ta dette i bruk.

Mindre næringsdrivende har tidligere benyttet «Næringsrapport skatt». Dette alternativet er nå tatt bort og erstattet med en næringsspesifikasjon som skal leveres sammen med skattemeldingen. Har virksomheten regnskapsplikt, er revisjonspliktig eller krever fradrag for forskning og utvikling, må også disse næringsvirksomhetene levere skattemeldingen fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.