Alle som driver en skattepliktig virksomhet skal levere skattemelding for fjoråret. En detalj som kan være lett å overse er at skattemeldingen for næringsdrivende må leveres uansett om du har gjort endringer eller ikke. Dette gjelder også i tilfeller hvor selskapet ikke lenger eksisterer eller ikke har hatt inntekt eller aktivitet i 2018.

Frister

15. mai - Forskuddsskatt for deltager i ANS - frist for betaling
29. mai - Delegere rettigheter til andre til å se, endre eller sende inn skattemelding for din bedrift
31. mai - Skatteoppgjøret - frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt
31. mai - Skattemeldingen - frist for levering for næringsdrivende
31. mai - Næringsrapport skatt - frist for levering

Når du åpner skattemeldingen ligger den andre forhåndsutfylt med opplysninger fra Skatteetatens registre, banker, finansinstitusjoner, arbeidsgivere og andre offentlige etater. Derfor er det viktig at du kontrollerer det som er forhåndsutfylt, samt dyller på med opplysninger om dine næringsforhold. Du er selv ansvarlig for at alle opplysninger er korrekt, også de som er fylt ut av Skatteetaten.

Dersom du har oppgitt feil i skattemeldingen, eller du får nye eller endrede opplysninger om inntekstsåret 2018, har du fortsatt mulighet frem til 31. mai å sende inn endret skattemelding med eventuelle vedlegg på nytt.

Næringsrapport skatt

Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan levere skattemeldingen med Næringsrapport skatt. Næringsrapport skatt er en løsning for bedrifter med enklere skattemessige forhold. Løsningen er beregnet for de som ikke leverer via fagsystemer i dag. Selskaper med revisor kan også benytte seg av løsningen dersom de finner det hensiktsmessig.

Skatteetaten finnes det en egen veileder som kan brukes for å finne ut om du kan benytte Næringsrapport skatt. 

Frist

Innleveringsfristen av skattemeldingen for selvstendig næringsdrivende og selskap (AS, ASA, SA, mm) er 31. mai 2019, og den kan kun leveres elektronisk. 
Skulle du ha behov for utsettelse, kan du søke om utsettelse frem til 30. juni via eget skjema på Skatteetatens sider.