Kronikk skrevet av Truls Gudesen

Banksjef, Danske Bank Fredrikstad

Kronikken ble først publisert av Fredrikstad Blad

Dette er en kronikk, kronikk gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken kunne vi lese i Fredriksstad Blad at produsenten av Leca-blokker sliter tungt. Den tradisjonsrike bedriften ved Glommas bredd i Borge, som siden oppstarten i 1954 har produsert millioner av Leca-kuler, har blitt hardt rammet av nedturen i byggebransjen. Nå har de ansatte fått beskjed om at bedriftens fremtid er høyst usikker.

Etter 30 år med lave renter, er bygg- og anleggssektoren en av de som virkelig har fått merke nedgangen. Andre sektorer som er hardt rammet, inkluderer de som selger kapitalvarer som biler og båter. Tom Karlsen, leder av Mobile Fredrikstad, som selger Citroën og Opel, uttalte tidligere i høst til Fredriksstad Blad at nybilsalget har vært uvanlig lavt i år.

Som om ikke dette var nok, har omsetningen til handelsnæringen i Fredrikstad sentrum falt med 19 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge korthandelsdata. Mye skyldes riktignok stengingen av Torvbyen, men økte priser og høyere renter har også bidratt til den store nedgangen.

Rentetoppen er nådd

Disse negative nyhetene tyder på at renteøkningene virkelig har begynt å påvirke norsk økonomi. Rentene har blitt hevet fra 0 under pandemien til 4,25 ved siste rentemøte. Dette resulterer i en boliglånsrente på rundt 6 prosent.

Renten økes for å begrense aktiviteten i økonomien og redusere inflasjonen. På mange måter kan negative nyheter derfor være positive, ved at dårlige nyheter reduserer sjansene for ytterligere renteøkninger.

Mange økonomer tror derfor at rentetoppen faktisk ble nådd i september, inkludert Danske Bank og vår egen økonom, Frank Jullum. Samtidig forventer andre banker én siste renteøkning på møtet i desember. Økonomene er derimot enige om at det mest sannsynlig ikke vil bli flere renteøkninger neste år.

Rentetoppen gir håp om stabilitet og vekst i fremtiden. Det er også noen lyspunkter å fremheve for Fredrikstad spesifikt. Vi blir mindre påvirket av den økende renten, da befolkningen i og tett på Oslo har en høyere gjeldsgrad enn oss. Renteøkningene vil derfor slå mindre i vår region.

Banksjef Truls Gudesen i Danske Bank tror rentetoppen gir håp om stabilitet og vekst i fremtiden og peker på lav ledighet, godt boligsalg og optimisme på gressmatta: – Jeg er overbevist om at opprykket til eliteserien for Fredrikstad fotball vil skape ny optimisme i byen. Foto: Sturlason AS Polyfoto

Flere lyspunkter

Tegn tyder også på at boligmarkedet i Fredrikstad ikke er like dødt som i andre deler av landet. Det nye leilighetsprosjektet på Værste, hvor 44 av 69 leiligheter ble solgt på drøy uke, er et positivt signal. Det var også rift om den største leiligheten. Det sterke salget fikk nasjonal oppmerksomhet med stort oppslag i Finansavisen.

En annen positiv indikasjon er at arbeidsledigheten ikke har økt så mye som mange fryktet. Selv om det er tøffere tider, har bare 10.000 flere blitt arbeidsledige på landsbasis, med en ledighetsrate på moderate 1,8 prosent. I Fredrikstad ligger vi over landsgjennomsnittet med 2,9 prosent, noe som indikerer at vi har våre klare utfordringer å jobbe med. Likevel har ledigheten i vårt fylke ikke økt så mye som vi fryktet.

Til slutt, jeg er overbevist om at opprykket til eliteserien for Fredrikstad fotball vil skape ny optimisme i byen. Gro Harlem Brundtland uttalte etter suksessen på Lillehammer-OL i 1994 at det var typisk norsk å være god. På samme måte kan gjenforeningen med eliteserien for rød og hvite gi den nødvendige selvtilliten til næringslivet for å stå på i det kommende året. 2024 blir utfordrende, men samtidig har jeg troen på at næringslivet og innbyggerne i Fredrikstad sammen skal klare å komme gjennom denne krisen også.