4e20e1f8-3dde-4712-83c4-58359dfd9366

Karine Pignatel, leder og bransjeansvarlig for sjømatsektoren i Danske Bank, er lidenskapelig opptatt av miljø og bærekraftige valg i hverdagen. Gjennom grønn- og bærekraftlinket finansiering til bedrifter, påvirker Danske Bank at kundene beveger seg i riktig retning når det gjelder miljø og bærekraft.

Et fruktbart samarbeid

Ved Sotra rett utenfor Bergen, har Mowi, verdens største produsent av laks, et av sine oppdrettsanlegg. Mowi står for 20% av verdens lakseproduksjon og har en uttalt ambisjon om 100% grønn finansiering av selskapet. Med Danske Banks dedikerte sjømatteam på laget, har de tilgang til spesialister på grønn- og bærekraftlinket finansiering.

Målet til Danske Bank er å bistå både Mowi og andre kunder best mulig i den grønne transisjonen. Samarbeidet mellom Mowi og Danske Bank har pågått over mange år. Lakseoppdrett er en kapitalsensitiv bransje, og det tar flere år fra yngel til fisken er klar for slakting.

Katrine Pignatel på besøk hos MowiKarine Pignatel på besøk hos Mowi i nærheten av Sotra utenfor Bergen.


Ambisiøse bærekraftsmål

MOWI har et ambisiøst mål: Å sikre at all finansieringen til selskapet er grønn og bærekraftig. Danske Bank har, med sin ekspertise innen bærekraft, hjulpet MOWI med å utvikle bransjens første «Green and Sustainability-linked Framework (2023)». Rammeverket definerer selskapets grønne- og bærekraftretningslinjer.

Danske Bank har i tillegg utstedt sektorens første grønne obligasjon på over 200 millioner euro til Mowi, som bidrar til å realisere deres ambisjoner om bærekraftig finansiering. Det er en naturlig forlengelse av Danske Banks ønske om å være en bank for kunder som er opptatt av bærekraft og miljø..

Les mer om bærekraft i Mowi

Ledende sjømatbank

I løpet av de siste to tiårene har Danske Bank vært en pålitelig partner for sjømatindustrien, som har resultert i et tett samarbeid med sektoren for å skape skreddersydde løsninger som er tilpasset bransjens utfordringer og muligheter.

Les mer om vår bransjeekpertise innen sjømat

En veiviser i sjømatsektoren

Sammen har Danske Bank og Mowi vist vei i sjømatsektoren ved utstedelsen av sektorens første grønne obligasjon (2020). Dette samarbeidet representerer en god modell for hvordan finansinstitusjoner og næringsliv kan forene krefter for å fremme en mer bærekraftig fremtid.

Ved at dedikerte og store selskaper deltar i denne innsatsen, er det håp om at stadig flere vil følge etter og bidra til en positiv endring for planeten vår, avslutter Karine Pignatel – bransjeansvarlig for sjømatsektoren i Danske Bank.