Deltagernes refleksjoner er som følger:

Vekst i industrien gjennom ny teknologi

Det var stor enighet blant paneldeltakerne, fra Lerøy, Grieg og Bjørøya, om at grunnrenteskatten fortsatt bidrar til mye usikkerhet og dermed skaper tilbakehold av nye investeringer for næringen som helhet. Veksten vil dermed først og fremst komme fra ytterligere operativ effektivisering eller investering i ny teknologi, som for eksempel lukkede merder.

Høy etterspørsel til tross for høye priser

Mowi, Kverva og Lerøy diskuterte hvordan produktutvikling, merkevarebygging og etterspørsel i varehandelen ser ut fremover. Etterspørselen etter laks holder seg godt til tross for høye priser. De ser også at merkevarebygging av egne merkevarer tilfører selskapene økt verdi og en mulighet til å tilfredsstille stadig mer bevisste kunder.

Landbasert oppdrett

I paneldebatten der Andfjord, Gigante og Salmon Evolution diskuterte fremtiden for landbasert oppdrett, forteller alle selskapene at de har kommet langt i drift og bygging av sine respektive anlegg. Felles for alle er at de ser det som en stor fordel å drive anlegg som ligner mest mulig på oppdrett til sjøs ved delvis eller hel gjennomstrømning. Fisken som er slaktet har god farge og smak og har potensialet til å tilføre premium pris med økt volum og kontinuitet i leveranser.

Ledende sjømatbank

Med over 20-års erfraring fra sektoren og som bank til mange av de største aktørene innen sjømat, har vi opparbeidet bred kompetanse og skreddersydde løsninger tilpasset sjømatsektoren.

Les mer om hvorfor du skal bli kunde