Vil bekjempe svart økonomi

Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi, og mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen. Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparat som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Derfor vil det med den nye lovgivningen være vanskelig å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. 

 

Hva må du vite?

Det er en rekke nye funksjoner som den nye lovgivningen krever at kassasystemet skal være utstyrt med, samt forbud mot andre funksjoner.

  • kunne registrere vekselkasse
  • kunne registrere betaling med ulike typer betalingsmidler
  • ha klokke, som er stilt til norsk normaltid og justeres for sommertid
  • skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal
  • skille mellom ulike betalingsformer ved salg, og det stilles nye, spesifiserte krav til dagsoppgjør ikke være mulig å avslutte et salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering, og det skal alltid være mulig å skrive ut papirkvittering. Ikke kunne ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene.

For fullstendig liste over tekniske krav og kassasystemer som er i samsvar med regelverket, kan du sjekke ut Skatteetatens egne sider. 


Risikerer gebyr ved overtredelse

Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som tilfredsstiller lovkravene være tillatt å bruke. Har du ikke et nytt eller oppgradert kassasystem på plass da, risikerer bedriften å få overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven. Gebyret er for tiden på 11 300 kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser. Ta kontakt med din leverandør for å sikre at ditt system er i tråd med de nye kravene.