– I banken opplever vi at mange av bedriftskundene våre har et ganske passivt styre. I mange tilfeller er aksjonær, daglig leder og styreleder en og samme person. Med så mange oppgaver samlet på en person, blir det gode styrearbeidet fort nedprioritert, sier han.

Hva kan et profesjonelt styre bidra med?

Et profesjonelt styre med eksterne styremedlemmer kan bidra med spisskompetanse innenfor et område aksjonærer eller daglig leder ikke har sine styrker.

– Mange bedrifter vil få ut mer av sitt potensiale dersom de har et aktivt og profesjonelt styre. Det er ikke nok å å bruke styret som en kontrollfunksjon. Et godt styre skal utfylle hverandre med ulike styrker bedriften trenger, samt fokusere på utvikling, sier Øyvind Skaldebø.

Det kan dukke opp mange ulike behov der et styremedlem kan være en god sparringspartner og hjelpe bedriften i riktig retning. For et selskap som ønsker å bli mer aktiv på sosiale medier, kan en person med slik erfaring vært riktig å hente inn. Mangler du tilstrekkelig kapasitet og kunnskap innenfor økonomistyring kan en revisor, CFO eller lignende være en god kapasitet inn i styret.

Seks tiltak for ledere i små og mellomstore bedrifter:

1. Anerkjenn lederkompetanse som et eget kompetanseområde som du kan utvikle deg innenfor.

2. Identifiser hvilke områder du som leder er sterk på og hvor du bør utvikle deg eller innhente ekstern kompetanse for å oppnå strategiske mål.

3. Vurder hvordan du anvender din tid som leder, og hvordan du eventuelt ønsker å omprioritere din anvendelse av egen tidsbruk. Kartlegg kompetansebehov deretter. 

4. Bruk ditt eget og andres nettverk til å finne aktuelle ressurspersoner for ditt styre. 

5. Prat med og innhent referanser på de aktuelle styrekandidatene slik at du er sikker på at du får den kompetansen du etterspør. 

6. Etabler og utvikle bedriftens styre ut i fra de nåværende og fremtidige behovene bedriften din har.