Bedrifter som påvirkes i stor grad av sesongsvingninger er de som har varierende etterspørsel knyttet til sesonger eller høytider. Gode eksempler på dette er reiselivsbransjen, varehandelbransjen og restaurantbransjen.

Høyfjellshoteller har sesong på vinterstid, turismen på Vestlandet og i Lofoten er populært på sommeren. Mange butikker har sitt sortiment knyttet til en spesiell årstid, og mange restauranter med uteservering er klart best besøkt på sommeren.

Vi har snakket med bedriftsrådgiver Christine Tidslevold om konkrete utfordringer med sesongsvingninger, og hvordan man som bedrift kan løse dem.

440de95d-00090252-3b47cbf2

Våre tips til bedrifter med sesongsvingninger

  • Lag et likviditetsbudsjett

    Få muligheten til å kontrollere variable kostnader,  slik at man kan opp- og nedskalere i høy- og lavsesong.

  • Ha riktig bemanning for sesongene

    Mange bedrifter taper mye penger på å ha faste ansatte i lavsesongen.

  • Gjør bedriften mindre sesongavhengig

    Se etter muligheter for å få brukt kompetansen innad i bedriften i perioder med lavsesong.

Ønsker du rådgivning rundt din bedrift?Ta kontakt med oss