b38a2310-00090252-f772662e

Magnus Hakvåg er daglig leder i House of Knowledge, et selskap som blant annet tilbyr rådgivning og kurs innen IP og IPR. Han understreker viktigheten av å sette seg inn i temaet, spesielt for små- og mellomstore bedrifter.

– IP står for intellectual property, eller intellektuell eiendom på norsk, som er immaterielle verdier. Det handler blant annet om bedriftshemmeligheter og det som gjør din bedrift unik, som for eksempel navn, logo, design, informasjon og kunnskap eller oppfinnelser. Dette er særlig viktig for små- og mellomstore bedrifter, da det ofte er nettopp det unike som er deres konkurransefortrinn i forhold til de større bedriftene.

Hva kan du beskytte? 

Immaterielle verdier er altså alle verdier i en virksomhet som ikke er fysiske gjenstander. IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, eller på norsk: immaterielle rettigheter. Dette er en samlebetegnelse for patenter som beskytter bedriftens immaterielle verdier. 

Du kan registrere navnet eller logoen til bedriften din som et varemerke, og på den måten nekte andre å bruke samme navn. Du kan også registrere andre ting som gir din bedrift en konkurransefordel. Det er likevel viktig å huske at avtaler også er et viktig verktøy med tanke på referanser og omdømme. Det å beskytte disse verdiene er viktig for alle typer virksomheter. 

– Om du for eksempel har en butikk som selger sko, har du gjerne dine måter å jobbe på. Eller om du driver en kunnskapsbasert bedrift, som jobber med forskning og utvikling, kan så mye som opptil 70 prosent av verdiene være immaterielle, forklarer Magnus.
Magnus Hakvåg, daglig leder i House of Knowledge, understreker viktigheten av at små og mellomstore bedrifter setter seg inn i bedriftens immaterielle verdier. 

Magnus Hakvåg - House of Knowledge

Foto: House of Knowledge

Stadig viktigere 

Immaterielle verdier utgjør en stadig viktigere del av grunnlaget for innovasjon og verdiskaping. Internasjonalisering innen forskning, næringsliv og teknologi gjør at slike rettigheter er under større press enn tidligere.

Mesteparten av verdiene i dagens selskaper er ikke fysiske. I dag kan disse verdiene handle om omdømmet ditt, måten du jobber på eller måten du samhandler med kundene dine på. Det kan være kunnskapen din om et problem eller hvordan du løser problemet. Derfor blir det stadig viktigere å beskytte disse verdiene i dagens næringsliv, understreker Magnus. 

Tre råd for å komme i gang med IPR

  1. Sjekk om andre har en registrert rettighet på det navnet du ønsker å bruke, eller om noen har patenter på oppfinnelsen din. 

  2. Pass på å sette av nok penger til å følge opp. Ellers vil alt bli bortkastet tid.

  3. Sørg for tilstrekkelig likviditet når du jobber med registrering av rettigheter. Tidsfristene er nemlig absolutte.