Med dagens historisk lave rentenivå, vil mange bedriftseiere beholde store deler av bedriftens likvide midler og overskudd i bedriften. Da er den typiske løsningen å sette pengene på sparekonto fordi det er en trygg plass å ha pengene.

Dette trenger imidlertid ikke å være den beste løsningen. På grunn av den lave renten sett opp mot prisstigningen, så vil disse pengene tape verdi over tid.

ee123b65-00090252-3cca4876


En million kan krympe til 900.000

- Om fem år vil du ikke være i stand til å kjøpe det samme for 1 million kroner som du vil akkurat i dag. Den millionen kan tape seg så mye med hundre tusen kroner i verdi på denne korte tidsperioden, sier investeringsrådgiver i Danske Bank, Marius Aspaas.

Derfor bør bedrifter som konsekvent sparer sine likvide midler på sparekonto, finne seg andre måter for å beholde verdien av pengene. Vi har tre typiske sparemetoder vi anbefaler, her rangert fra den mest forsiktige metoden til den mest offensive:
  • Rentefond – dette er den mest forsiktige sparemetoden bortsett fra å spare på konto. Rentefond svinger typisk ikke like mye i verdi som for eksempel aksjefond kan gjøre på kort sikt, men vil i de fleste tilfeller gi bedre avkastning enn å la pengene bli stående på konto.
  • Kombinasjonsfond – Dette er en fondspakke bestående av både rentefond og aksjefond.
  • Aksjefond – dette er den mest offensive sparemetoden, hvor det på kort sikt kan oppstå større svingninger i verdien av pengene, men dette vil potensielt kunne gi mest avkastning over tid.

Vi skreddersyr løsninger

- Mellom her finnes det nok en løsning for deg og din bedrift hvis du ønsker at pengene ikke taper verdi, men skal vokse mest mulig, sier Aspaas – og fortsetter:

- Det viktigste er å gjøre dere oppmerksom på alternativene, og at mulighet til å plassere vil også variere ut ifra bedriftens løpende likviditetsbehov, sier han.

Ta kontakt med oss i Danske Bank, så vil våre dyktige bedriftsrådgivere skreddersy en løsning for deg og din bedrift.

Ønsker du hjelp eller rådgivning?

Du er velkommen til å ringe oss på telefon 98706030 eller sende en e-post til 06030@danskebank.no om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om hva vi kan tilby din bedrift.