- Dette er et spennende marked der det skjer mye, og vi ønsker at norske selskaper skal bli mer aktive. Grønne obligasjoner utgjør fremdeles bare en liten del av det totale obligasjonsmarkedet, men det er store vekstmuligheter, sier Kristin Kvåle til avisen.

Danske Bank har så langt i 2020, til tross for koronakrisen, lagt til rette for over 50 milliarder kroner i grønne lån. 

– På grunn av krisen har det vært vanskeligere å hente kapital sammenlignet med tidligere, og da gir grønne obligasjoner en mulighet for finansiering. De har gjort det bedre enn tradisjonelle obligasjoner, sier leder for bærekraftige obligasjoner i Danske Bank, Lars Mac Key, i saken.

– Låntagerne har riktignok måttet betale en høyere rente enn før, men lavere enn i det tradisjonelle obligasjonsmarkedet, fortsetter han.

Ny bølge fremover

Grønne obligasjoner startet året meget godt og var opp 25% sammenlignet med fjoråret i midten av februar, men stengte mer eller mindre ned etter koronakrisen i mars. Nå er det i gang igjen, og ligger rundt 10 prosent av fjoråret.

- Vi har en del prosjekter som vi måtte setet på pause, som nå skal ut i markedet igjen. Jeg tror vi vil se en bølge av nye obligasjoner fremover, særlig grønne, og vi er nok tilbake på fjorårsnivået før sommeren, sier Mac Key til avisen.

Les resten av saken på Finansavisens nettsider, eller fra forrige fredags papiravisutgave.