Analyser fra Skatteetaten viser at den norske befolkningen har tapt minst 40 milliarder kroner til arbeidslivskriminelle mellom 2011 og 2015. Innen bygg- og anleggsbransjen unndras store summer skatt og avgift. Byggebransjens Uropatrulje kjemper for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår. I over tre år har Vidar Sagmyr jaktet useriøse aktører i Trondheimsområdet, med gode resultater.

 

5012E5DBB958EDDF

 

Sagmyr er den eneste som er operativ ansatt i Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim. Enheten får økonomisk støtte både fra fagbevegelsen og byggebransjen. Allerede nå merker Sagmyr at mange av de useriøse aktørene har trukket seg bort fra Trondheim, og at disse nå prøver seg i mer grisgrendte strøk.

Tromsø neste

Både bransjen og de offentlige etatene nyter godt av at den iherdige malermesteren holder øye med byggeplassene i Trondheimsområdet. Nå følger Tromsø etter og ønsker å opprette en egen Uro-enhet. I den anledning skal det holdes stormøte i Ishavsbyen den 5. desember. Her skal Arktisk Malermesterlaug, Murermesterlauget i Tromsø, Fellesforbundet og flere andre aktører diskutere hvordan de kan dra igang en egen patrulje. Fellesforbundet har allerede varslet at de kan ta på seg arbeidsgiveransvaret for den som skal ansettes.

Ryddig arbeidsmetodikk

Uropatruljen kartlegger selskaper, undersøker foretak i offentlige registre og bruker tid ute i felten. Ved mistanke om uredelig adferd rapporteres dette til offentlige etater. Resultatet etter at Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og Politiet har gjort sin del av jobben, er pålegg, stans og bøter. For de groveste overtredelsene kan det ende med fengselstid.

«Dette tiltaket er helt klart en fordel for dem som driver redelig og ønsker ryddige arbeidsforhold. Med tiden vil det kanskje bli opprettet lignende tiltak også andre steder i landet», sier Sagmyr.
 

Les mer om Uropatruljen og tiltakene her.