Våre valutaspesialister hjelper bedrifter med å analysere effektene av hvordan valutabevegelser påvirker resultat, balanseregning og kontantstrømmer. Med utgangspunkt i hver enkelt bedrift tilbyr vi skreddersydde løsninger for hvordan bedriften kan håndtere valutaeksponeringen sin. Lone Sjursen Kleveland, valutaspesialist i Danske Bank, tipser om hva du kan tenke på .

Hva betyr egentlig valutarisiko for en bedrift?

Bedrifter som handler produkter eller tjenester med utlandet eksponeres ofte for valutarisiko. Dette betyr at bevegelser i valutakursene påvirker bedriftens resultat. Dette kan være direkte ved at inntektene eller kostnadene i utenlandsk valuta varierer med valutakursen, eller indirekte ved at bedriftens konkurransekraft påvirkes av valutabevegelser. 

- Den mest åpenbare fordelen ved å sikre valuta er at man unngår tap når valutakursen går i din disfavør.

Lone Sjursen Kleveland
Valutaspesialist

Kan en bedrift ha kontroll over hvordan den påvirkes av valutabevegelser?

Det går ikke å komme bort fra at for norske importbedrifter er en svak norsk krone ugunstig, samtidig som at en sterk norsk krone er gunstig. Samtidig kan bedriften selv sørge for at de ikke påvirkes av valutabevegelser ved å eksempelvis handle valuta på terminkontrakter.

Valutaterminer er kontrakter der man forplikter seg til å veksle valuta i framtiden til en gitt kurs. På denne måten eliminerer man risikoen for å måtte veksle til en annen kurs enn hva man hadde regnet med, og fortjenesten på en handel med utlandet blir som budsjettert. 

7484733d-00090252-3501132d

 

Hva er fordelene med å sikre valuta?
Den mest åpenbare fordelen er at man unngår tap når valutakursen går i din disfavør. En annen fordel er at man oppnår stabilitet og forutsigbarhet i sine resultater. Dessuten kan bedriften holde prisene til sine kunder uavhengig av hvordan valutakursene beveger seg.

Hva er ulempene med valutasikring?

Valutaterminer passer ikke alle. For eksempel vil bedrifter som har muligheten til å justere prisene sine mot kunden ha en naturlig avdekning mot valutakursbevegelser. Bedrifter som har sikret store deler av sine valutabehov har derfor ikke samme mulighet til å justere prisene ut mot sine kunder i sikringsperioden. 

Hva er de vanligste misforståelsene om valutaterminer?

Valutaterminer er mer fleksible enn mange tror. For eksempel er det mulig å flytte oppgjørsdagen om tidspunktet for vekslingsbehovet endres. En annen vanlig misforståelse er at valutaterminer er dyrt, men man betaler ingen direkte avgift for en terminkontrakt. I praksis oppstår differansen mellom vekslingskursen i dag og avtalt vekslingskurs ut i tid av renteforskjellen mellom landene hvor valutaene er representert.  

Har bedriften din et valutabehov? 

Ta kontakt med oss her