+impact er en nordisk plattform som retter seg mot oppstartsbedrifter som jobber med å løse miljømessige og sosiale problemer. Plattformen ønsker å hjelpe sosiale entreprenører til å maksimere sin positive innvirkning, samtidig som de kan dele sine utfordringer med eksperter – helt gratis.

Les mer om +impact

—Vi ønsker å bruke vår rolle som en ledende finansiell aktør til å takle noen av utfordringene vi møter som et samfunn. Håpet er å bidra til at gründere øker sin innflytelse på samfunnet med positive tiltak. Og denne plattformen er første skritt på veien. Vi har også planer om et akseleratorprogram for oppstartsbedriftene, slik at de kan vokse og samtidig få råd fra våre vekstrådgivere, sier Trond F. Mellingsæter, landesjef i Danske Bank Norge. 

Vi ønsker å bruke vår rolle som en ledende finansiell aktør til å takle noen av utfordringene vi møter som et samfunn. 


Trond F. Mellingsæter

Trond F. Mellingsæter
Landesjef, Danske Bank Norge

Sletter fotavtrykkene

En av gründerne som er blitt med I Danske Banks nye digitale plattform er grunnlegger Martine Kveim og klimaselskapet CHOOOSE som vant beste nordiske startup under CES-messen i Las Vegas.

- Vi er en plattform for klimapositivitet. Det vil si at vi går inn i det lukkede kvotemarkedet og kjøper klimakvoter som vi sletter og gjør utilgjengelige for tungindustrien. Med det vil prisen presses opp og vi akselerer mot en grønnere skifte, forteller Kveim.

Pengene CHOOOSE bruker på å kjøpe kvoter fra FN, går til å finansiere Co2-reduserende prosjekter i utviklingsland. 

Gir gode råd

Med +impact ønsker Danske Bank å bruke sin rolle som en finansiell aktør til å takle noen av utfordringene vi møter som samfunn. Håpet er å kunne bidra til at gründere øker sin innflytelse på samfunnet med positive tiltak.

Les mer om +impact


Martine Kveim

Martine Kveim
Grunnlegger i CHOOOSE
- Veien til å bli en suksessfull sosial entreprenør er full av utfordringer. Når målet er å ha en positiv effekt på samfunnsutfordringer i tillegg til å tjene penger, trenger man all den støtte man kan få. 
- Selv om vi har hatt en fantastisk reise på kort tid, er veien til å bli en suksessfull sosial entreprenør full av utfordringer! Når målet er å ha en positiv effekt på samfunnsutfordringer i tillegg til å tjene penger, trenger man all den støtte man kan få. Det at Danske Bank lanserer en plattform som kan bistå med mentorskap er helt fantastisk. Her kan man få rådgiving i alt fra det å sikre funding, til markedsføring og det å ansette rett team, forteller Kveim om +impact.

I tillegg til CHOOOSE er Martine Kveim også medgründer i et annet oppstartsselskap som er drevet av å løse samfunnsutfordringer. Young Happy Minds er et selskap med visjon om å nå 10 millioner barn og unge med verktør til å bli robuste, trygge og tilfredse så de kan takle hverdagen, og de nye utfordringene vi står overfor, på best mulig måte.

— Vi i CHOOOSE har ikke bare hatt god nytte av våre mentorer, men også gjennom dialog og samarbeid med en rekke aktører i næringslivet som virkelig har fått øynene opp for klimautfordringene vi står ovenfor. Danske Bank, er en av disse - som nå kutter over 500 tonn Co2 i forbindelse med Katapult Future Fest og gjør med dette arrangementet klimapositivt, sier Kveim.

CEA19FC8B958EDDF

Les mer om +impact