- Da vi studerte maskiningeniør på NTNU fikk vi en oppgave der vi skulle utvikle utstyr for personer med nedsatt funksjonsevne, forteller daglig leder i Exero, Bendik Fon og fortsetter:

- Vi så at vi som maskiningeniører kunne bidra med å lage utstyr som kan gjøre hverdagen deres lettere. Vårt mål er at det vi lager skal gjøre at de med en funksjonsnedsettelse skal fungere best mulig i hverdagen.

Da han og kollegene studerte sammen ble piggekjelken Spike en realitet. Produktet er unikt fordi den tilpasses hver enkelt sluttbruker.
- Spike er en kjelke som kan brukes på grus, asfalt eller i skogen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den fungerer som et skateboard og man kan lene seg fra side til side for å styre den.

Plusimpact er Danske Banks portal for gründere. Her kan man bygge nettverk og komme i kontakt med investorer. 

Les mer på hjemmesiden til Plusimpact

Gründerdrøm ble virkelighet

Ettersom personene som testet Spike var fornøyde bestemte de fem gründerne seg for å videreutvikle produktet etter endt utdanning.

- Vi søkte om støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og fikk flere investorer med på laget. Nå er vi fem personer som jobber i Exero på heltid i tillegg til en på deltid, forteller Fon.

Gründerne bruker mye tid på å videreutvikle produktet med ny teknologi og bruker blant annet 3D-printing til de ulike delene på kjelken.


Ubesvarte spørsmål

Som unge gründere hadde Bendik og studiekameratene en rekke spørsmål om hvordan de skulle drive en oppstartsbedrift. I et ukjent farvann er det vanskelig å vite hvor man skal begynne. Slik kom de i kontakt med Danske Banks gründerplattform Plusimpact.

- Mens vi studerte kom vi kontakt med Plusimpact. Det var virkelig verdifullt for oss og de hjalp oss med datainnsikt, kommunikasjons- og merkevarestrategi og design av nettsiden vår.

Plusimpact, som er en plattform for oppstartsbedrifter som jobber med bærekraft, har vært til stor nytte for gründerne.

- Plusimpact hjalp oss med å komme i kontakt med erfarne bransjefolk som gav oss gode råd på veien.

Vil ut av Norge

I dag distribuerer Exero Spike gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

- Vår motivasjon og vårt mål er å videreutvikle produktet kontinuerlig. Vi er opptatt av at hver enkelt sluttbruker skal få akkurat det produktet de trenger.

Daglig leder Fon forteller at de ofte bruker tid sammen med kunden i deres hverdagslige omgivelser. Slik får de kunnskapen de trenger til å lage et best mulig produkt for hver enkelt.

- Vi tror at Exero kan bli et ledende produktutviklingsselskap innenfor denne typen produkter. Vår kompetanse og motivasjon for dette kan være med på å skape nye produkter som gjør det enklere for flere å mestre hverdagen, sier Fon og avslutter:

- Vi håper at vi kan gi et positivt bidrag til samfunnet ved at vi utvikler morgendagens utstyr for personer med nedsatt funksjonsevne, både i Norge og i utlandet.