Fra oktober 2018 til januar 2019 vil alle ti oppstartsbedriftene ha midlertidig base på SingularityU i København og delta i et program målrettet for deres type virksomhet. Kun startups med et offentliggjort mål om å bidra til å møte FNs bærekraftige utviklingsmål ble vurdert til å delta i programmet.

Felles egenskap for de ti utvalgte startups er at deres produkter er designet til å bidra til å løse miljømessige eller sosiale problemer. – Det er Danske Banks ambisjon om å hjelpe de nordiske oppstartsbedriftene til å komme godt i gang og senere oppleve vekst i bedriftene sine, sier Klavs Hjort, Head of Business Innovation i Danske Bank.

- Vårt nye akseleratorprogram bygger på initiativene som er introdusert i de siste årene, primært lanseringen av platformene +impact og The Hub, som begge er virtuelle møterom for tech startups og investorer. Vårt håp er at målrettet arbeid over ti uker, som inkluderer møte med mentorer, trening og nettverksarbeid, vil mangedoble disse ti bedriftenes sjanser til å overleve.

Klavs Hjorth

Klavs Hjorth
Head of Business Innovation


- På denne måten skaper vi arbeidsplasser hos bedrifter som ønsker å bidra til FNs bærekraftige utviklingsmål. Mange av disse bedriftene har en et massivt pågangsmot, men mangler forretningsforståelsen. Danske Bank kan hjelpe dem med å bygge kompetanse når det kommer til å finjustere forretningskonsept og fokus, og dermed gjøre dem mer attraktiv for investorer.

Tanken er at øvelse gjør mester. Det å etablere en levedyktig bedrift krever tid til å fokusere, gode tilbakemeldinger og mye trening når det gjelder å finjustere hva du nettopp skal tilby kundene. 

Hva må du som startup gjøre for å overbevise potensielle investorer om at du har et levedyktig forretningskonsept? Det er spørsmålet disse oppstartsbedriftene må svare på, og i løpet av de ti intensive ukene vil eksperter stå til deres disposisjon for å hjelpe dem med å fokusere på å teste deres budskap og produkt, sier Klavs Hjort. 

Nettverk i verdensklasse

Det finske reisebyrået Arctos fokuserer på «bærekraftig turisme» og er en av de ti oppstartsbedriftene som er valgt ut til programmet. Konsernsjef og grunnlegger Rubert Nuorteva vet nøyaktig hva hovedfordelen ved å flytte forretningsutviklingen til København for ti uker vil bli; - Først og fremst får vi tilgang til nettverk i verdensklasse, sier Nuorteva. – Dette er en unik mulighet for oss til å jobbe ved side om side med andre selskaper som drives av samme ambisjon om at formålet med bedriften skal være å styrke bærekraft og få eksperter til å teste om vårt produkt vil fungere i markedet.
Fakta om oppstartsbedriftene som deltar:
  • 10 startups fra Norge, Sverige, Danmark og Finland deltar i +impacts akseleratorprogram som går fra oktober 2018 til januar 2019.
  • Totalt støtter de ti oppstartsbedriftene ni av FNs 17 bærekraftige utviklingsmål.
  • Deltagelsen i programmet er gratis.
  • Danske Bank og det norske selskapet Katapult har ansvaret for programmet og innkvarteringen.
  • Det er ikke noe krav om at Danske Bank har investert i de valgte oppstartsbedriftene eller at de skal være eller bli kunder hos Danske Bank.