For første gang er lønningene kartlagt

Derfor har Danske Bank og den norske inkubatoren, Arkwright X, kartlagt lønningene i nordiske startups. Målet er å gi både grunnleggere og gründere i startups samt potensielle medarbeidere bedre muligheter for å finne en felles attraktiv pris på en karriere. Sammen med Arkwright X så vi at en referanse på dette området ville være noe oppstartsselskapene kom til å ha god nytte av, og valgte derfor selv å innhente data om lønnsnivå i nordiske startups.

Undersøkelsen, bestående av svar fra nesten 700 medarbeidere i nordiske startups, både bekrefter og avkrefter noen av fordommene som finnes om oppstartsjobber – som uendelige arbeidstimer uten lønn. Vi har bedt Ida Marie Christensen, prosjektleder Growth & Impact i Danske Bank Norge, om å se bak tallene.

Hvordan er arbeidstiden i en startup? 80 timer hver uke til en symbolsk lønn?

 Overraskende nok er gjennomsnittlig arbeidstid i en startup i Norden på nivå med en vanlig jobb, samtidig er det medarbeidere i norske startups som jobber mest med 49 timer per uke. Til sammenligning er det 46 i Sverige, 44 i Danmark og 42 i Finland.

Ida Marie Christensen
Ida Marie Christensen
Prosjektleder Growth & Impact, Danske Bank Norge
- Medarbeidere i norske startups er de som jobber mest; I gjennomsnitt syv timer mer per uke enn medarbeidere i finske startups.

Hva med lønnsnivået?

Undersøkelsen viser at en erfaren medarbeider i norske startups tjener i gjennomsnitt 605 000 kroner i en mellomstorbedrift med 11 – 50 ansatte, mens en vanlig medarbeider i et selskap på samme størrelse tjener 491 000 kr i snitt.

Lederlønn strekker seg fra 1,1 millioner kroner i større startups til 585 000 kr i de små. Det er medarbeidere i lederroller og tekniske roller som har de høyeste lønningene i gjennomsnitt.

Hva viser rapporten om kjønnsforskjeller?

Innovasjon Norge publiserte nylig en rapport hvor de beregnet den totale andelen kvinnelige gründere i Norge til 30 prosent. Vår undersøkelse viser at 33 prosent av de kvinnelige respondentene er gründere av selskapet de jobber for, mot 54 prosent av de mannlige. 

- Selv om det har vært en liten økning av kvinnelige gründere de siste årene, er det fortsatt en vei å gå. Jeg ser ingen grunn til at kvinner skal være lavere representert, og vi må fortsette å jobbe med å vise frem kvinnelige rollemodeller og øke fokuset på ubevisste fordommer i et mannsdominert miljø, sier Christensen. 

Hvorfor skal man jakte en karriere i en startup?

Hvis du brenner for en sak og har muligheten til å satse litt, skal du absolutt gjøre det. Det kan være hardt til tider og du vil sannsynligvis oppleve mange skuffelser, begå mange feil, men hvis du er stødig og tror på saken er det gode sjanser for å få suksess. Det er også en hurtig karrierevei, for eksempel til å bli toppsjef, økonomisjef eller utviklingssjef. 

- Men ikke gå inn i det med en exit-tilnærming hvor du vil skaffe deg raske penger på å selge deg ut. Dette er et maraton, avslutter Christensen.

Hovedfunnene i Nordic Startup Salary Survey 2018

  • Medarbeidere i ledelse og tekniske funksjoner har høyeste grunnlønn i gjennomsnitt
  • Medarbeidere som eier aksjer i bedriften jobber i snitt 8 timer mer per uke
  • 33 % av de spurt kvinner er grunnleggere av virksomheten de jobber for. Til sammenligning er tallet 54 % for menn
  • Startups i Norge jobber mest (49 t per uke) og Finland minst (42 t per uke)
  • Menn har høyere grunnlønn enn kvinner, også der det tas høyde for erfaring, funksjon, lengde på ansettelse og bedriftens størrelse

I alt har 689 respondenter fra Norge, Sverige, Finland og Norge bidratt i perioden august - desember 2019. 74 % er menn, 37 % har tittelen CEO og 54 % har 0 - 5 års erfaring.

Last ned rapporten