Har vi kommet nærmere en avklaring?

Både ja og nei. Vi har for så vidt fått en avklaring på at britene ikke ønsker å forlate EU uten en overgangsavtale. De erkjenner også at de mest sannsynlig ikke rekker å bli enige om en avtale innen 29. mars, som etter planen skulle markert starten på en overgangsperiode mot den endelige skilsmissen i 2020. Britene har tydeligvis behov for mer tid, ikke bare for å bli enige med EU, men i enda større grad med seg selv. Storbritannia er med andre ord fortsatt på vei ut av EU, men det er mer usikkert enn noensinne når det faktisk vil skje. 

Hva skjer nå?
På tirsdag vil parlamentet for tredje gang stemme over statsministerens forslag, i stor grad den samme utgaven som de sa nei til forrige tirsdag. Theresa May sitt håp er at tidsklemmen, og muligheten for en langvarig utsettelse, skal få flere politikere til å endre syn og stemme for hennes avtale. Får hun flertall denne gangen, vil May anmode EU om en kort forlengelse, slik at britene rekker å få ting klart før overgangsperioden trer i kraft. 

Blir forslaget derimot nedstemt for tredje gang, vil hun be EU om en mer langvarig utsettelse, noe som vil smerte britiske Brexit-forkjempere. En forlengelse over potensielt flere år vil nemlig være forkjempernes skrekkscenario, ettersom dette øker muligheten for at Brexit aldri realiseres. 
EU skal avholde toppmøte onsdag og torsdag neste uke, og her vil det være naturlig å diskutere hvorvidt de 27 landene vil akseptere en utsettelse av Brexit-datoen 29. mars. Denne aksepten må faktisk være enstemmig, og selv om vi tror EU vil si ja til utsettelse, bidrar dette til å forsterke usikkerheten om utfallet ytterligere. 

Hva tror Danske Bank vil skje?

Vår forventning er at britene før eller siden vil ende opp med å velge en løsning som ligger tett på den som er foreslått av statsministeren. Får britene forlenget fristen, må de riktignok bli enige om nye rammer for overgangsperioden, og nok en gang vil disse måtte aksepteres av EU, noe som kan utløse nye forhandlinger og mer dramatikk. 

Hva betyr usikkerheten for mine investeringer?

Brexit har vært en av flere årsaker til at europeiske aksjer ikke har vært spesielt populære det siste året. Håpet er selvsagt at det kommer en avklaring på dramaet som forhåpentligvis betyr et ryddig og forutsigbart utfall for investorer og næringsliv. Det beste for aksjemarkedet sin del ville likevel vært om Brexit ble utsatt såpass langt frem i tid, at den kortsiktige usikkerheten ble dempet. I så fall ville vi kunne fokusere på andre ting, som eksempelvis at kinesiske stimulanser gradvis begynner å få en positiv effekt på økonomien, med potensielle hyggelige ringvirkninger for europeisk økonomi.

Sett i et lengre perspektiv bør Brexit likevel ikke har den helt store betydningen, spesielt ikke dersom du har en variert sammensetning av aksjer og obligasjoner i porteføljen, tilpasset din økonomiske situasjon, risikotoleranse og tidshorisont.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.