Hva har skjedd og hva betyr det?

FED - hevet styringsrenten til 2 prosent og varslet to rentehevinger til i år, samt tre i 2019.

 • Laveste arbeidsledighet siden år 2000 og en prisvekst som trolig vil passere sentralbankens målsetning viser at amerikansk økonomi er i ferd med å bli «god og varm». Høyere styringsrente har vært ventet og har derfor ikke gitt negative reaksjoner i finansmarkedene.
 • Fordi FED er tydelige i sin kommunikasjon behøver ikke videre renteoppgang være ødeleggende for økonomien eller aksjemarkedet. Men, skulle inflasjonen stige mer enn forventet, kan styringsrenten bli hevet raskere og gi betydelig markedsuro.

ECB – sa at styringsrenten vil holdes uendret (på 0%) til etter sommeren 2019, men at «pengetrykkingen», som har bidratt til å holde markedsrentene lave, vil avsluttes i år

 • Økonomien i Eurosonen har blitt sterkere enn den var for noen år siden, men har også vist svakhetstegn i år. Inflasjonen har steget opp mot sentralbankens målsetning i stor grad som følge av høyere oljepris, men ECB ser også tegn til stigende lønnsvekst. ECB nedjusterte sin vekstprognose for 2018, men opprettholdt forventningen for 2019
 • Rentene for bedrifter og husholdninger er fortsatt på veldig lave nivåer i regionen, og vil bidra til at økonomien utvikler seg bedre enn «normalt». Usikkerhet knyttet til italiensk politikk og handelskonflikten med USA demper likevel vår optimisme noe.

Trump – har bestemt seg for at USA skal innføre nye tariffer på varer fra Kina, som har truet med gjensidig opptrapping dersom dette skjer. I kombinasjon med tariffer på gang også mellom USA og EU, Canada og Mexico, medfører dette en eskalering av handelskonflikten.

 • Frem til nå har omfanget av tariffer hatt begrenset økonomisk betydning og vestlige aksjemarkeder har gjennomgående steget. En opptrapping uten tegn til konstruktive forhandlinger risikerer å gi en negativ impuls til bedriftenes investeringsvilje, som nå er en viktig driver for fremgangen i verdensøkonomien. Vi har fortsatt tro på at situasjonen gradvis vil roe seg, men dette grepet fra Trump øker usikkerheten.

Økonomiske tall – bekreftet det vi har sett den siste tiden, nemlig at USA har fart i sakene, mens både Eurosonen og Kina viser små, men ikke urovekkende, svakhetstegn

 • Detaljhandelsveksten i USA steg mer enn ventet og viser at skattekuttene enn så lenge veier tyngre i husholdningenes lommebøker enn økt bensinpris.
  Optimismen blant amerikanske småbedrifter steg til høyeste nivå på 35 år, men deres utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft har ikke vært større siden år 2000, noe som indikerer at det bare er et spørsmål om tid før lønnsveksten løftes.
 • Fremgangen i amerikansk økonomi skyldes skattekutt og økt offentlig pengebruk fra Trump-administrasjonen, samt at USA påvirkes mindre av frykt for handelskrig.
  Industriproduksjonen i Eurosonen og ordreinngangen til tysk industri falt mer enn ventet, og viser at regionen påvirkes av handelskonflikt og italiensk politikk.
  Kinesiske tall viste et blandet bilde, med utsikter til en moderat og kontrollert oppbremsing i økonomien gjennom andre halvår.

Gode besøkstall på verdens dyreste stupetårn

Det skandalerammede stupetårnet på Hamar, som til slutt kostet 25,8 millioner kroner, er nå kanskje den største severdigheten den lille, store byen ved Mjøsa kan by på. Ikke bare er det nærmest konstant kø for å få stupe, men det ryktes også at attraksjonen er i ferd med å bidra til økt tilflytting til Hamar – til og med fra storbyer som Oslo, New York og Rio de Janeiro.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.