Det nye året har startet litt som det gamle, med mye nervøsitet og skumle overskrifter. Listen med uromomenter ser ikke ut til å bli kortere, også fordi grønn-fargen på verdensøkonomiens varsellamper har blitt blassere.  Det viktigste for deg er selvsagt kampen mellom den emosjonelle delen av hjernen som skriker «SELG», og den mer beherskede delen som nå forsøker å minnes din rådgivers formaninger om å «HOLDE OSS TIL PLANEN!»

I dagens Q&A oppsummerer jeg hva som skjer, hva vi tror og hva dette betyr for deg.

Går vi mot en økonomisk krise i 2019?

Nei. Økonomiske nøkkeltall indikerer er farten er på vei ned, både i USA, Europa og Kina. Markedsturbulensen risikerer å gi negative ringvirkninger til bedriftenes investeringer og husholdningenes forbruksvilje dersom den vedvarer. Selv om vi tror nøkkeltallene vil fortsette å være svake gjennom første kvartal, mener det er for tidlig å frykte et alvorlig økonomisk tilbakeslag. Fra en BNP-vekst på 3,8 prosent i 2018 forventer vi 3,6 prosent i år, men erkjenner at sannsynligheten for skuffelser er større enn for positive overraskelser. Det som trekker i riktig retning vil være en fortsatt sterk amerikansk økonomi, hvor laveste arbeidsledighet siden 1969 borger for like sterk forbruksvekst i 2019 som i 2018. I Kina er myndighetene i gang med stimulanser som vil slå ut i mer oppløftende tall fra andre kvartal. I tillegg vil en løsning på handelskonflikten mellom USA og Kina gi en positiv impuls både til økonomien og finansmarkedene. 

Hvorfor tror vi på en løsning i handelskrigen?

Det er 5 grunner:

1) Trump var initiativtager til forhandlingene denne gangen, og har uttrykt optimisme knyttet til prosessen.
2) Trump stiller med svakere forhandlingskort ettersom både amerikanske aksjer og amerikansk økonomi viser svakhetstegn, noe som øker hans behov for å fremskaffe positive nyheter.
3) Trump trenger en løsning i forkant av valget i 2020, som kan inkludere økt kinesisk import av blant annet jordbruksråvarer og naturgass, som kan styrke hans oppslutning i avgjørende stater.
4) Eskalering av handelskrigen vil føre til ytterligere kursfall for amerikanske aksjer og øke misnøyen mot Trump i det amerikanske næringslivet.
5) Kina har på sin side sterke insentiver til å unngå ytterligere svekkelse i egen økonomi, og er trolig villige til å imøtekomme Trump på flere områder.

Vil oljeprisen stige?

Ja. 2018 ga oss flere overraskelser som bidro til at markedet gikk fra å ha et underskudd på olje, til å ha et overskudd. Fordi vi mener finansmarkedenes resesjonsfrykt er overdrevet og at verdensøkonomien vil klare seg rimelig bra, tror vi både risikoviljen etter hvert vil stige og at oljeetterspørselen vil gi støtte til høyere oljepriser. Oljeprisfallet vil isolert sett bidra til lavere vekst i den amerikanske oljeproduksjonen. Vi tror spesielt april måned kan bli avgjørende, da Trumps midlertidige tillatelser til åtte land for å kjøpe iransk olje utløper, samtidig som OPEC og Russland skal vurdere sine produksjonskutt. Vi forventer en gjennomsnittlig oljepris på 73usd/fat i 2019. 

Vil aksjemarkedet stige i 2019?

Ja. Så lenge verdensøkonomien holder koken, som jo er vårt utgangspunkt for 2019, skal det mye til for at vi skal få to år på rad med negativ avkastning i aksjemarkedet, noe som historisk har sammenfalt med resesjonsperioder. Selv om vi tror veksten i selskapsinntjeningen vil bli under fem prosent, mener vi prisingen av aksjer, som har vært lavere i kun 28 prosent av tiden siden 1990, øker sannsynligheten for positiv avkastning. På det meste var amerikanske aksjer ned 19 prosent i fjerde kvartal, noe som på det tidspunktet rangerte som femte svakeste kvartal siden 1940. Interessant nok har ingen ett, tre eller fem-års perioder etter slike store kursfall gitt negativ avkastning.

Vi har vært igjennom en periode med skuffelser i de økonomiske tallene, noe som sammen med politisk usikkerhet har bidratt til kursfallene i aksjemarkedet. Dette betyr samtidig at svekkelsen vi allerede har sett, og litt til, er priset inn i aksjekursene. Selv om vi tror ting kan bli verre før det blir bedre, mener vi både økonomi og politikk kan utløse et stemningsløft utover i året. Men, først må vi altså se stabilisering i nøkkeltallene og gjerne en handelsavtale mellom USA og Kina i tillegg. 

Hva betyr dette for dine investeringer?

Dersom nattesøvnen går tapt over verdifall i porteføljen har man muligens en for høy aksjeandel, og bør snakke med en rådgiver om porteføljesammensetningen. Skal man dra nytte av aksjemarkedets evne til å skape meravkastning over tid er suksessformelen enkel: TID I MARKEDET. Jo lenger man beholder en portefølje med god risikospredning, desto større er sannsynligheten for god avkastning. Eksempelvis har vi siden 1983 ikke hatt noen ti-års perioder med negativ avkastning på Oslo Børs, og for globale aksjer har kun 94 prosent av samtlige rullerende tiårsperioder vært positive. Til sammenligning har månedlig avkastning vært negativ i rundt 40 prosent av tiden. Vi har vært igjennom vanskelige perioder mange ganger tidligere. Hver gang kursene faller mye er det lett å tenke at når kommer den STORE krisen, for før eller siden kommer den jo. Dessverre vet ingen når den kommer, hvor lenge den varer og når kursene begynner sin elleville rakettreise igjen. Derfor vil tid i markedet uansett forbli en langt bedre investeringsstrategi enn timing av markedet.