Med egen bolig vil det komme langt flere utgifter enn bare å betale ned på lånet. Det er utgifter på boligen som strøm, kommunale avgifter, vedlikehold, forsikringer, husleie, internett og så videre trekkes på løpende bånd.

Strømprisene er historisk høye, og det er også varslet flere renteøkninger fra Norges Bank i årene som kommer. Har du tenkt på hvordan du skal strukturere økonomien for å takle dette best mulig?

Hvor mye kan lånet økes med?

apostrophe

Som ung og relativt fersk på boligmarkedet er det mange som er høyt belånt. Da er man også ekstra sårbar mot renteøkninger fordi små rentejusteringer på store lån kan bety en betydelig økning i månedskostnad på lånet. 


Fastrentelån er en fin måte å sikre seg økonomisk trygghet og forutsigbarhet på. Du vet akkurat hva du skal betale hver måned under bindingstiden - uansett hva som skjer med renten i markedet.

Unge boligkjøpere har ofte behov for et mer fleksibelt boliglån, da det skjer mange endringer i økonomien i disse årene – skifte av bolig, stifte familie og bytte jobb er noen av disse.

Det som er viktig å merke seg er at man ikke kan gjøre endringer på fastrentelånet i bindingstiden, hverken ekstraordinær nedbetaling eller endring av månedlig beløp. Isåfall må man bryte fastrenteavtalen, og det kan koste deg rentetapserstatning til banken. Et flytende lån vil være mer fleksibelt, men det er mulig å binde kun deler av lånet.

Dersom du ønsker økonomisk trygghet, men samtidig fleksibilitet, kan løsningen være å binde deler av lånet og ha resterende på flytende rente. Da har man en fot i hvert marked.

Selv om fastrentelån historisk sett ikke har lønnet seg kontra flytende rente, blir bindingen en trygghet for deg med stramt budsjett.

Ler mer og endre til fastrente

Kan ta med deg fastrente

Fastrentelån er ikke til hinder for å bytte bolig. Fastrentelån kan flyttes med til ny bolig. Og trenger du mer lån kan du kombinere fastrentelånet med et nytt flytende lån.

Selv om et fastrentelån er mindre fleksibelt, betyr ikke det at du blir helt låst. Du kan ta med deg fastrenteavtalen over til ny bolig, dersom banken beholder samme sikkerhetsbeløp som tidligere. Dersom du allikevel ønsker å tre ut av en fastrenteavtale, bør du være obs på at det kan være at du må betale for det.

Hvis renten på lånet ditt er høyere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån, vil det være overkurs og du må betale for å bryte avtalen. I beregningen vil det også tas med hvor lenge du har igjen av bindingen på lånet, og differansen utgjør et rentetap for banken og må betales som en ekstra innbetaling når du avslutter fastrentelånet.