Mytene om boliglån er mange, men det hele koker i bunn og grunn ned til tre faktorer:

Belåningsgrad, gjeldsgrad og likviditet

Banken har et ansvar for at du som kunde klarer å betjene lånet ditt. Vi har både interne og eksterne retningslinjer for hvem vi tilbyr lån, og i utgangspunktet dreier det seg om tre ting. Det er belåningsgrad – hvor mange prosent av boligprisen du låner, gjeldsgrad – hvor mange ganger inntekten din du kan låne, og likviditet – din betalingsevne. I tillegg gjør vi alltid en skjønnsmessig vurdering.

Hvordan vurderer banken betalingsevne?

Når det snakkes om boliglån, dukker gjerne begrep som «betjeningsevne» og «betalingsvilje» opp. Men hvordan kan du som låntaker vise at du har betalingsvilje? Kan du selv ta grep som øker sjansene for å få lån? Svaret er ifølge oss et klart «ja».

Sparing er én måte å vise banken at du har betalingsvilje. Er du student og jobber ved siden av studiene, er det klart at også dette bidrar positivt.

Fakta om boliglån:

  • Boliglån skal være på maks 85 prosent av boligens verdi. Det betyr et krav om 15 prosent i egenkapital.
  • Gjeldsgraden skal være max 5. Tommelfingerregelen er 3.
  • Kunden må tåle en renteøkning på fem prosentpoeng. For fastrentelån skal det legges inn en tilsvarende renteøkning fra bindingsperiodens slutt.
  • Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal det nedbetales minst 2,5 prosent årlig, basert på et lån med 30 års nedbetaling.
  • Kravene kan nås ved hjelp av realkausjonist eller medlåntaker, typisk fra foreldre.
  • Ved kjøp av sekundærbolig skal det ilegges 30 prosent egenkapital (40 prosent for Oslo kommune).
Det hjelper imidlertid lite om du kan krysse av på alle tre punkter, om du har betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger stoppes automatisk i systemet, og er for oss et signal om betalingsvilje og hvordan du tenker om lån.

Må du ha fast jobb for å få lån?

Hvordan livssituasjonen din er og hvilke framtidsutsikter du har, er andre faktorer banken er opptatt av:

Formelen er aldri lik. Det er ikke slik at du må ha fast jobb, men vi må se en viss forutsigbarhet. Har du for eksempel provisjonsbasert lønn, tar vi gjerne en titt på historikk og inntektspotensial.

Det samme gjelder om du er student, også her kan banken vurdere risikoen basert på omstendighetene.
Som rådgivere må vi vurdere hva du studerer og hvor sannsynlig det er at du får deg en jobb etter studiene. Har du fem år igjen med studier, medfører det en viss risiko for at du ikke fullfører. Er dere et studentpar, hvor den ene er i jobb og den andre studerer, blir regnestykket annerledes.

Avtal et møte med banken

Banken må ofte er å senke forventningene hos potensielle låntakere. Mange sikter for høyt og har veldig høye krav ved kjøp av sin første bolig, mens andre er mer edruelige. Ofte tenker de heller ikke på at banken må ta høyde for en renteøkning på fem prosentpoeng. Poenget når vi sier nei til kunden, er at vi ikke ønsker å sette noen i en vanskelig posisjon.

Vi anbefaler folk å avtale et møte med banken. Mange banker har en lånekalkulator på nett. Men en kalkulator tar ikke hensyn til nyansene, og et nei på nett kan bli et ja i møte. Vi ønsker å komme i prat med deg for å sammen se på din økonomiske situasjon.
Veldig mange tror at vi som bank kun ser på inntekt når vi går gjennom skattemeldingen. Sannheten er vi nesten utelukkende ser på gjelds- og formuesforhold. Når vi ser på inntekt er vi opptatt av hva du har i dag, og hvilket potensial du har.