Fastrentelån: Bør jeg binde renten?

Tåler du ikke en større økning i boutgiftene, kan det være et godt alternativ å binde renten på boliglånet. Med fastrentelån får du trygghet og forutsigbarhet, også over tid. Er du allerede kunde i Dansk Bank er du bare tastetrykk unnna å binde renten på boliglånet ditt. Er du ikke kunde? Ta kontakt så hjelper vi deg

 Endre boliglån til fastrentelån  Søk om fastrentelån

Løpetid og nominell rente på fastrentelån

3 år: 2,02 %

5 år: 2,20 %

10 år: 2,33 %

 

 • En av markedets beste boliglånsrenter
 • Velg mellom fastrente på 3, 5 og 10 år
 • Kan kombineres med flytende rente

Er du medlem i en organisasjon tilknyttet Akademikerne pluss-avtalen, les mer her.

*3-årig fastrente nom. 2,02 %. Eff. 2,10 %. 2mill o/25år. Etabl.gebyr kr 1 900, Depotgebyr kr 1 000.
Termingebyr kr 45. Tot. kr 2 566 168.

Rente og nedbetalingstid på fastrentelån

Fastrentepriser kan endres daglig, og det er vår gjeldende fastrente på utbetalingsdatoen som vil være gjeldende. Du kan velge å binde renten i enten 3, 5 eller 10 år.

Velger du å binde deg til fastrentelån i en gitt periode, blir ikke renten påvirket selv om renten i markedet endres. Du vil til enhver tid vite hvor mye du skal betale på boliglånet, noe som gir deg både forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. 

Du kan selv bestemme om du vil binde renten på hele eller deler av boliglånet. På den delen av lånet som er bundet med fast rente, betaler du samme rente i det avtalte tidsrommet.

Over- eller underkurs

Velger du å innfri hele eller deler av fastrentelånet i bindingstiden, vil det bli beregnet over- eller underkurs. Hva betyr dette for deg? Jo, hvis renten på et nytt lån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, må du betale overkurs som en kompensasjon for bankens tapte renteinntekter. Er dagens rente høyere enn renten på fastrentelånet som du innfrir, oppstår det underkurs.

Ved en eventuell underkurs vil dette utbetales dersom lånet innfris etter endt karantenetid på henholdsvis 12, 24 eller 48 mnd. for fastrentelån med bindingstid på 3, 5, eller 10 år. Dette gjelder bortsett fra ved låntakers død eller ved skifte av låntaker ved et samlivsbrudd.

 

Ofte stilte spørsmål om fastrentelån

 • Hva vil det si å ha fast rente på boliglånet?

  Med fastrentelån inngår du en bindende avtale om en fast rente for 3, 5 eller 10 år. Du kan ikke foreta endringer på lånet i bindingstiden, da du er bundet til en fast rente og nedbetalingsplan.
 • Hvor mye kan jeg låne?

  Det er alltid individuelle hensyn forbundet med å låne penger. Vi må derfor gå gjennom din økonomi før vi kan tilby deg boliglån. I dag er det et krav på minst 20 % egenkapital når du skal kjøpe bolig. Det vil si at kjøper du en bolig til 2 000 000 kr, må du selv stille med 400 000 kr i oppsparte midler (egenkapital). 

  Les mer om egenkapital her

 • Hva skjer med fastrentelånet når bindingstiden utløper?

  Senest seks uker før utløpet av rentebindingsperioden, vil du motta informasjon fra oss om at bindingsperioden snart utløper. Hvis fastrentelånet ikke er nedbetalt, kan du velge mellom å gå over til flytende rente, eller en ny fastrenteavtale. Du må som minimum ha igjen 3 års nedbetaling på lånet for å kunne gå inn på en ny fastrenteavtale.

 • Hva er over- og underkurs?

  Beregning av over- eller underkurs skjer dersom du skal si opp avtalen om fastrente før avtaleperioden er avsluttet, eller dersom du ønsker å nedbetale lånet raskere enn planlagt. Overkurs oppstår når renten på et tilsvarende nytt fastrentelån er lavere enn din fastrente. Underkurs oppstår når renten på nye fastrentelån er høyere enn din fastrente. 

  Hvis du for eksempel har et fastrentelån med en rentebinding på 10 år, og etter 5 år ønsker å gå ut av avtalen, vil over- eller underkursen beregnes ut fra et nytt fastrentelån på 5 år. Dersom gjenværende fastrentelåns bindingstid ligger mellom de bindingsperioder som tilbys av Danske Bank, beregnes et veid gjennomsnitt av lån som ligger på hver side av den aktuelle bindingstiden.
 • Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det å ha fast rente på boliglånet?

  Fordelen ved et fastrentelån er først og fremst er at økonomien din ikke påvirkes hvis renten stiger. Du vet for en periode nøyaktig hva kredittkostnaden vil være. Ulempen er at utgiftene dine ikke går ned hvis markedsrenten går ned. Det er viktig å være klar over at du har forpliktet deg til å betale den fastsatte renten i hele den avtalte rentebindingsperioden, selv om det alminnelige rentenivået synker. Vurder derfor fastrentelån hvis du tenker langsiktig og vil ha stabilitet i økonomien din.

  Alternativt kan du kombinere fast og flytende rente. Da oppnår du forutsigbarhet på fastrentelånet, samtidig som du får med deg bevegelsene i den flytende renten og full fleksibilitet på lånet med flytende rente.

 • Må jeg innfri fastrentelånet dersom jeg skal bytte bolig i løpet av bindingsperioden?

  Nei. Du kan overføre fastrentelånet ditt til den nye boligen. Det er selvsagt en forutsetning at vi kan godkjenne den nye sikkerheten. 
 • Hvordan flytte lånet mitt til Danske Bank?

  Først må du søke om lån hos oss. Blir lånet innvilget, og du takker ja, starter flytteprosessen i det vi mottar de signerte lånepapirene. Sammen blir vi enige om når lånet skal flyttes. Det eneste du behøver å gjøre er å signere avtalen om bankbytte, så ordner vi resten. Bankbytteskjema finner du i nettbanken, når du har fått tilgang til den. Det er et krav at du flytter over din lønnskonto til oss, og at du benytter oss til varekjøp og regningsbetaling.
 • Skreddersy lånet ditt

  Du kan kombinere ditt Fastrentelån med andre typer lån. Vi hjelper deg gjerne med å finne den løsningen som passer best for deg.

Andre har også lest