Endre eksisterende lån til fastrente

Her kan du endre ditt ordinære boliglån til boliglån med fastrente. Har du behov for avdragsfrihet, må søknad om dette være innvilget før du kan bestille fastrente. I spesielle tilfeller så må du snakke med rådgiver for å få endre ditt lån til fastrentelån. Dersom dette er aktuelt, vil du bli kontaktet av banken.

  1.  Les informasjon om fastrente

  2.  Send inn bestilling. Vi behandler din søknad i løpet av neste virkedag.

  3.  Motta tilbud om fastrente.

  4.  Signér tilbud.

    NB! Merk at fastrente er "ferskvare" og renten kan endre seg fra dag til dag, derfor bør du signere så snart du har mottatt avtalen.
    Les mer lenger ned på siden.

  5.  Fastrentelån er opprettet.

Når du har klikket på "send" på skjemaet nederst på siden vil du i løpet av kort tid motta tilbud, samt informasjon om videre prosess. For å kunne bestille må du ha lest gjennom informasjonen om fastrente først.

Informasjon om fastrente

Hva vil det si å ha fast rente på boliglånet?

Med fast rente inngår du en bindende avtale om en fast rente for 3, 5 eller 10 år. Du kan ikke foreta endringer på lånet i bindingstiden, da du er bundet til en fast rente og nedbetalingsplan.

Dersom du for eksempel skulle få behov for avdragsfrihet i løpet av bindingstiden, vil dette medføre brudd på avtalen og kan utløse såkalt overkurs (se nedenfor). Overkurs vil medføre at du totalt sett vil ende opp med en høyere totalkostnad for lånet.

Er du usikker på om dette er noe du bør ta hensyn til med tanke på din økonomiske situasjon, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere. Sammen kan vi finne den beste løsningen for deg.

Hva skjer hvis du går ut av fastrenteavtalen?

Fastrentelån har spesielle betingelser som gjør det mindre fleksibelt enn vanlig boliglån. Avslutter du lånet i bindingsperioden kan det medføre økonomiske kostnader, og du kan ikke øke eller nedbetale lånet som det passer deg.

Gjør du endringer eller sier opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, foretar banken en beregning som kan medføre at du må betale en kostnad til banken som kalles overkurs. Dette vil være tilfellet der rentenivået har sunket til under fastrenten du har på lånet i fastrenteperioden.

Ved en eventuell underkurs (rentegevinst) vil dette utbetales dersom lånet innfris etter endt karantenetid på henholdsvis 12, 24 eller 48 mnd. for fastrentelån med bindingstid på 3, 5, eller 10 år. Dette gjelder bortsett fra ved låntakers død eller ved skifte av låntaker ved et samlivsbrudd.

Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det å ha fast rente på lånet?

Fordelen ved et fastrentelån er først og fremst er at økonomien din ikke påvirkes hvis renten stiger. Du vet for en periode framover nøyaktig hva kredittkostnaden vil være. Ulempen er at utgiftene dine ikke går ned, hvis renten går ned. Det er viktig å være klar over at du har forpliktet deg til å betale den fastsatte renten i hele den avtalte rentebindingsperioden, selv om det alminnelige rentenivået synker. Vurder derfor fastrentelån hvis du tenker langsiktig og vil ha forutsigbarhet i økonomien din. Alternativt kan du kombinere fast og flytende rente. Da oppnår du forutsigbarhet på fastrentelånet, samtidig som du får med deg bevegelsene i den flytende renten og full fleksibilitet til ekstra innbetalinger eller full innfrielse på lånet med flytende rente.

Bryter du ut av avtalen før bindingstiden har utløpt vil du risikere å måtte betale overkurs, som igjen vil medføre økte totalkostnader.

Hva skjer med fastrentelånet når bindingstiden utløper?

Senest seks uker før utløpet av rentebindingsperioden, vil du motta informasjon fra oss om at bindingsperioden snart utløper. Hvis lånet ikke er nedbetalt, kan du velge mellom å gå over til flytende rente, eller en ny fastrenteavtale. Du må som minimum ha igjen 3 års nedbetaling på lånet for å kunne gå inn på en ny fastrenteavtale. 

Fastrente er ferskvare og renten kan endre seg fra dag til dag, sørg derfor for å signere så snart som mulig etter at du/dere har mottatt tilbudet. Vi forbeholder oss retten til å følge pengemarkedet i vårt tilbud med inntil 0,20 prosentpoeng i kundens disfavør, hvis dette skulle endre seg fra sendt tilbud til utbetalingsdag. Ved endring over 0,20 prosentpoeng blir kunden kontaktet. 

Skulle endringen være i kundens favør vil vi gjøre endringen uten varsel uavhengig av størrelse på endringen. Endelig rente for fastrentelånet fastsettes ved utbetaling.

* Fyll ut feltene


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.