Endre eksisterende lån til fastrente

Her kan du endre ditt ordinære boliglån til boliglån med fastrente. I spesielle tilfeller så må du snakke med rådgiver for å få endre ditt lån til fastrentelån. Dersom dette er aktuelt, vil du bli kontaktet av banken.

 
  1.  Les informasjon om fastrente

  2.  Send inn bestilling. Vi behandler din søknad i løpet av neste virkedag.

  3.  Motta tilbud om fastrente.

  4.  Signér tilbud.

  5.  Fastrentelån er opprettet.

Når du har klikket på "send" på skjemaet nederst på siden vil du i løpet av kort tid motta tilbud, samt informasjon om videre prosess. For å kunne bestille må du ha lest gjennom informasjonen om fastrente først.

Informasjon om fastrente

Hva vil det si å ha fast rente på boliglånet?

Med fast rente inngår du en bindende avtale om en fast rente for 3, 5 eller 10 år. Du kan ikke foreta endringer på lånet i bindingstiden, da du er bundet til en fast rente og nedbetalingsplan.  

Hva skjer hvis du går ut av fastrenteavtalen?

Fastrentelån har spesielle betingelser som gjør det mindre fleksibelt enn vanlig boliglån. Avslutter du lånet i bindingsperioden kan det medføre økonomiske kostnader, og du kan ikke øke eller nedbetale lånet som det passer deg.

Gjør du endringer eller sier opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, foretar banken en beregning som kan medføre at du må betale en kostnad til banken som kalles overkurs. Dette vil være tilfellet der rentenivået har sunket til under fastrenten du har på lånet i fastrenteperioden.

Ved eventuell rentegevinst (underkurs) som følge av at rentenivået har steget, vil du ikke bli godskrevet rentegevinsten. Dersom fastrentelånet innløses i forbindelse med kredittkundens død, eller debitorskifte ved samlivsbrudd, vil allikevel rentegevinsten (underkursen) bli godskrevet.

Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det å ha fast rente på lånet?

Fordelen ved et fastrentelån er først og fremst er at økonomien din ikke påvirkes hvis renten stiger. Du vet for en periode framover nøyaktig hva kredittkostnaden vil være. Ulempen er at utgiftene dine ikke går ned, hvis renten går ned. Det er viktig å være klar over at du har forpliktet deg til å betale den fastsatte renten i hele den avtalte rentebindingsperioden, selv om det alminnelige rentenivået synker. Vurder derfor fastrentelån hvis du tenker langsiktig og vil ha forutsigbarhet i økonomien din.

Alternativt kan du kombinere fast og flytende rente. Da oppnår du forutsigbarhet på fastrentelånet, samtidig som du får med deg bevegelsene i den flytende renten og full fleksibilitet til ekstra innbetalinger eller full innfrielse på lånet med flytende rente.

Hva skjer med fastrentelånet når bindingstiden utløper?

Senest seks uker før utløpet av rentebindingsperioden, vil du motta informasjon fra oss om at bindingsperioden snart utløper. Hvis lånet ikke er nedbetalt, kan du velge mellom å gå over til flytende rente, eller en ny fastrenteavtale. Du må som minimum ha igjen 3 års nedbetaling på lånet for å kunne gå inn på en ny fastrenteavtale. 

Vi tar forbehold om renteendring frem til vi har mottatt et signert tilbud. Du vil få tilsendt tilbud for signering med en bekreftelse på gjeldende rentesats når fastrenten er registrert på lånet.

Du er nødt til å krysse av for at du har lest informasjon om fastrente