Gå til hovedinnhold

En forsikring mot høyere låneutgifter

Ønsker du mer forutsigbarhet, kan fastrentelån være løsningen for deg. Du vil da få en fast rente på lånet ditt i perioden du ønsker og er med det sikret mot overraskende renteendringer. 

2f0233f7-00090252-fb242367

Norges Bank valgte på rentemøtet i mars å sette opp styringsrenten igjen. Etter lengre tid med nedadgående renter, ble renta satt opp i september i fjor og på nytt igjen nå.

En renteøkning kan føre til dyrere lån og økte låneutgifter for kundene. Tåler man ikke noen økning av disse månedlige utgiftene, kan fastrentelån være alternativet som gir deg mer trygghet i økonomien.
-  Du kan tenke på det som en forsikring mot høyere låneutgifter. Med fastrente vet du akkurat hvor mye du skal betale per måned de neste tre, fem eller ti årene.
Cecilie Tvetenstrand
Forbrukerøkonom
Fastrentelån kan dermed være en forsikring, spesielt for de som ønsker økonomisk forutsigbarhet i de nærmeste årene. Allikevel påpeker forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand, viktigheten av å planlegge og samtidig se hvilken effekt man vil ha ved å binde hele – eller deler – av boliglånet.

- Det er viktig å huske at man ikke kan gjøre endringer på fastrentelånet i bindingsperioden. Dersom du har behov for noe fleksibilitet, kan du vurdere om du skal binde bare deler av lånet ditt, sier hun.


Du bør ikke velge fastrente for å spekulere i å tjene på det. Du bør velge fastrente dersom du ønsker forutsigbarhet i økonomien eller ikke tåler en renteoppgang.


Er du usikker på om fastrentelån er noe for deg?

Les mer om fastrente


Fakta om fastrentelån:

  • Dersom du velger deg et fastrentelån, vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i bindingstiden – uansett hvordan renten i markedet endrer seg eller.

  •  Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig – uten å bryte avtalen. Dersom du av ulike årsaker må bryte ut av fastrenteavtalen, vil det være mulig. Du nå da betale ekstra dersom du er på overkurs.

  • Det vil være overkurs dersom renten på lånet ditt er høyere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån. I beregningen vil det også tas med hvor lenge du har igjen av bindingtiden på lånet ditt. Differansen utgjør et rentetap for banken og må betales som en ekstra innbetaling dersom du skal avslutte lånet i bindingsperioden.

  • Rentetap vil være fradragsberettiget ved skatteligningen.

Andre har også lest: