Etter en lang periode med historisk lave renter, har Norges Bank varslet flere økninger av styringsrenta i årene som kommer. Er du i tvil om at du tåler denne gradvise økningen av de månedlige utgiftene, kan fastrentelån være alternativet som gir deg mer trygghet i økonomien.

Fastrentelån kan dermed være en forsikring, spesielt for de som ønsker økonomisk forutsigbarhet i de nærmeste årene. Man ser viktigheten av å planlegge og samtidig se hvilken effekt man vil ha ved å binde hele – eller deler – av boliglånet.

- Det er viktig å huske at det ikke er mulig å gjøre endringer på fastrentelånet i bindingsperioden. Ønsker du fleksibilitet er det mulig å binde deler av lånet ditt, sier hun.


Du bør ikke velge fastrente for å spekulere i å tjene penger på det. Du bør velge fastrente dersom du ønsker forutsigbarhet i økonomien eller ikke tåler en renteoppgang.

Er du usikker på om fastrentelån er noe for deg?

Les mer om fastrente


Fakta om fastrentelån:

  • Dersom du velger deg et fastrentelån, vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i bindingstiden – uansett hvordan renten i markedet endrer seg eller.

  •  Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig – uten å bryte avtalen. Dersom du av ulike årsaker må bryte ut av fastrenteavtalen, vil det være mulig. Du nå da betale ekstra dersom du er på overkurs.

  • Det vil være overkurs dersom renten på lånet ditt er høyere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån. I beregningen vil det også tas med hvor lenge du har igjen av bindingtiden på lånet ditt. Differansen utgjør et rentetap for banken og må betales som en ekstra innbetaling dersom du skal avslutte lånet i bindingsperioden.

  • Rentetap vil være fradragsberettiget ved skatteligningen.