I flere ulike bransjer, som oljebransjen eller byggebransjen, velger mange arbeidstakere å være selvstendig næringsdrivende og timesfakturere bedrifter fremfor å være fast ansatt. Ronnie Gjevik, pensjonsekspert i Danske Bank, mener mange ikke tenker godt nok over de kravene som følger med å være sin egen arbeidsgiver.

– Ja, du kan nok få høyere lønn ved å fakturere gjennom et enkeltpersonforetak eller eget AS, men du kan også risikere å tape store summer på pensjon. Jeg tror mange utgifter glemmes når selvstendig næringsdrivende skal fakturere kunder. Det er lett å tenke at timebetalingen er god, uten å se på alle de langsiktige kostnadene man pådrar seg ved ikke å være fast ansatt, sier Gjevik.

Pensjon

Hvis du er eneste eier og ansatt i eget AS eller enkeltpersonforetak, kan du kun få pensjon på opp til 7 prosent av lønnen din mellom 1-12G. Som fast ansatt i et større selskap kan du spare betraktelig mer, opp til 7 prosent på inntekt inntil 12G, eller cirka 1 210 236 kr. Deretter kan du ha et tillegg på 18,1 prosent mellom 7.1 til 12G.

Det er i de fleste tilfeller ikke lønnsomt med innskuddspensjon på lønnsinntekt under 7.1G. (716 056 kroner)


Tid er penger 

Tid du bruker på oppgaver du ikke kan fakturere kunder direkte for kan være en utfordring for mange. Som selvstendig næringsdrivende må du sette av tid til å rapportere skatt, betale inn moms, skatter, sosiale avgifter og andre administrative oppgaver. Dette er arbeidstid som også må betales, hvis ikke blir den reelle timesprisen din langt lavere enn den du oppgir til kunden.

Lønnsmottakere med skattekort har også mange fordeler som du ikke får hvis du fakturerer, for eksempel rett til feriepenger, rettigheter i folketrygden, yrkesskadeforsikring og utgifter til kontor og regnskap.

– Hvis du som fast ansatt skulle bli syk, betaler arbeidsgiveren sykepenger for de første 16 sykedagene, før folketrygden overtar. Men, om du jobber som selvstendig næringsdrivende, får du ingen sykepenger de første 16 dagene. Etter denne perioden vil selskapsform og hvilken forsikring du har avgjøre hva du har krav på av sykepenger. Dessuten tilsvarer sykepengene du får kun 65% av beregnet personinntekt, mot 100% for arbeidstakere (opp til 6G, som er 605 118 kroner). Enkelte bedrifter dekker sykepenger også for den delen av lønnen som overstiger 6G, forklarer Gjevik.

Frihet kommer med ansvar

Som næringsdrivende kan du kun kreve skattefradrag for konkrete kostnader i næring, og mister tilgangen til minstefradraget (ca. 100 000 kr). Du er ikke omfattet av Arbeidsmiljøloven og får ikke rett til feriepenger, du må tegne yrkesskadeforsikring selv og får ikke dette automatisk slik en vanlig arbeidstaker gjør.

– Det du må tenke på hvis du skal fakturere fra eget firma er at du fort pådrar deg 30 til 40 prosent kostnader ut over den timesprisen du vanligvis har. Dette må du regne inn i timebetalingen du krever fra kundene. Hvis ikke taper du både pensjon og feriepenger, samtidig som du utsetter deg for høyere risiko om noe skulle hende, eller du for eksempel blir langtidssykemeldt, sier Gjevik og legger til:

– Som selvstendig konsulent har du også svakere stillingsvern. Ser vi på oljebransjen og endringene som skjedde der, var de første som røk konsulentene. Så jobbhverdagen er mer utsatt.

Fakturere som selvstendig næringsdrivende

For at du skal være næringsdrivende og kunne fakturere fra et eget firma er det visse betingelser som må være oppfylt. Om disse ikke er på plass skal du betraktes som en arbeidstaker. Blant annet må firmaet ditt:

  • Stille med egne redskaper/verktøy for å utføre arbeidet og stå ansvarlig for jobben
  • Drive for egen regning og risiko
  • Ha et visst nivå av aktivitet og omfang
  • Være egnet til  gå med overskudd

Du kan lese mer på skatteetatens sider om det å være arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende.