Hvem som bør være fremtidig eier, og hva som vil være riktig organisering av eierskapet er noen av de viktigste vurderingene som må gjøres i forkant av et eierskifte. Det gjelder spesielt ved overføring av personlig næringsvirksomhet, aksjer og selskapsandeler i ANS, KS og lignende.

Det kan være mye å spare både når det gjelder løpende beskatning, og ikke minst fremtidig skatt ved salg, om du er bevisst på eierskapsstrukturenToril Jørgensen, head of Group Tax Norge

Vi har samlet forskjellige kundecaser og ekspertråd fra våre skatteadvokater for å gi deg et innblikk i hvordan vi hjelper våre kunder gjennom et generasjonsskifte.