2ddcda72-00090252-f1b0a569

 Siva er en av over 200 norske bedrifter som har vært med å teste District, en ny digital plattform fra Danske Bank. Bedriftene har bidratt med ideer og innspill til hvilke utfordringer de ønsker at District skal løse. 

- For Siva er det viktig med digitale verktøy som er live, som er i skyen og tilgjengelig på alle plattformer. Siden vi ikke er så veldig mange ansatte er det viktig med stor grad av funksjonalitet og brukervennlighet. For oss er det også viktig at verktøyene vi bruker er selvbetjente, forklarer Henriksen.

Dashbord som tilpasses bedriftens behov

Fleksible moduler og dashbord tilpasser seg bedriftens størrelse og behov slik at plattformen er like relevant om bedriften har fem eller 5.000 ansatte. Avhengig av type bedrift og hvilke roller ansatte har i bedriften, kan man tilpasse hva som vises for brukeren. En CFO kan ha stor nytte av likviditetsprognoser til rapportering, mens en eieren i en mindre bedrift vil kunne velge bort alt som ikke er relevant for sin virksomhet.

- Det at jeg kan tilpasse dashbordet til mine behov gjør at jeg lettere får tilgang til den dataen jeg trenger, jeg kan sortere vekk informasjon jeg ikke har bruk for, og heller fokusere på informasjonen jeg trenger og som er viktig for oss. Dette lagres og er tilgjengelig til neste gang, noe som gjør at jeg bruker mindre tid på å få tak i det jeg faktisk skal ha, sier Henriksen.

99b23213-00090252-5fa961f3

Mye mer enn en nettbank

På sikt kan ekstern informasjon, som tradisjonelt sett ikke er bankdata, lastes inn i District, eksempelvis økonomisystemer, regnskap og forsikring. Økonomiledere vil dermed få et bedre styringsverktøy hvor man kan lage mer avanserte analyser av fremtidig likviditet og cashflow. Ved å samle viktig informasjon i ett system, kan man spare mye tid på administrative oppgaver.

- Det å få «alt på ett brett» vil komme til å prege den digitale utviklingen i fremtiden, samtidig som alt av informasjon er mest mulig «live» og tilgjengelig på alle plattformer, sier Henriksen. 

Lanseringen av District er det første steget mot en fullintegrert bankløsning som kan gi bedrifter totaloversikt over økonomien til enhver tid. Hver bruker kan lage opptil 20 dashbord hvor man enkelt kan legge til funksjonene man trenger. 

- Førsteinntrykket av District var at det var veldig annerledes i forhold til det systemet vi brukte tidligere. Det tok selvsagt litt tid å venne seg til det nye, men nå som jeg har brukt litt tid på å konfigurere plattformen så ser jeg at det er et meget nyttig verktøy og savner ikke det gamle løsningen, avslutter Henriksen.

Interessert i å vite mer om District? 

 Kontakt oss     Les mer