De aller fleste nordmenn tar ferie i en eller annen form på sommeren. For mange bedrifter betyr dette at en god del ledere er borte, og nye uerfarne sommervikarer kommer inn. Denne kombinasjonen lyder som musikk i ørene for mange svindlere.

- Ha fokus på svindel

- Svindlerne er selvfølgelig klar over at det er mindre folk på jobb, og at det er vanskeligere å få tak i leder som er på ferie, sier Andreas Nordbø, Head of Fraud i Danske Bank Norge.

Han fortsetter:

- Derfor er det utrolig viktig å gi god opplæring i betalingsrutiner, og sørge for å gi god informasjon til de som sitter tett på slike oppgaver om hvordan de kan kjenne igjen svindelforsøk.


- Sørg for å aldri være alene om betalinger du er usikre på!

Andreas Nordbø
Head of Fraud Norge

Nordbø påpeker at det ikke er nok at daglig leder og økonomidirektøren har fokus på svindel, ettersom det ofte ikke er de som svindlerne er ute etter. Et svindelforsøk mot en bedrift kan for eksempel være at de sender falske fakturaer.

- Vi har blant annet sett flere svindelforsøk nå hvor svindlerne sender inn en falsk faktura på smittevernutstyr og antibac, nå som alle bedrifter har kjøpt inn store mengder av det på grunn av koronaviruset, sier Nordbø.

Gode råd til forebygging av svindel

  • Ha gode betalingsrutiner. Sørg for god opplæring.
  • Ha fokus på svindel i hele bedriften, og særlig inn mot de som kan utføre betalinger.
  • Aldri gjennomfør en betaling du er usikker på. Spør alltid nærmeste leder om du opplever noe mistenkelig.
  • Sørg for at medarbeiderne ikke blir alene om betalingsavgjørelser. Ha kollegaer/ledere lett tilgjengelig for å gi råd.

Typiske tegn på svindel

CEO-svindel går på at en svindler sender en mail som ser ut til at den er fra noen i toppledelsen i bedriften, og ber for eksempel en ansatt om å overføre penger i forbindelse med et oppkjøp eller lignende. Det står gjerne i samme mail at dette er konfidensielt og ikke skal deles med noen andre.

- Dette er et faretegn. Et godt tips til alle som opplever noe som helst mistenkelig, spør en kollega eller din nærmeste leder. Aldri utfør en betaling du er skeptisk til uten å snakke med noen først, sier Nordbø.

- Tenk: Er det naturlig at denne personen tar kontakt med meg for å gjøre dette?
 
Et annet tegn på slik svindel er at ting ofte skal gå fort. Det er høyt tidspress og meget viktig at du som får denne mailen gjennomfører transaksjonen så raskt som mulig. Får du en sånn mail, bør varsellampene blinke, og det er lurt å ta kontakt med lederen din.

- Svindlerne blir mer og mer sofistikerte, og blir vanskeligere å gjenkjenne. De bruker sosial manipulasjon, de vet hvordan de bør uttrykke seg og hva de bør spille på for å få en nyansatt eller sommervikar til å utføre det de ønsker, forteller Nordbø.

- Følg rutiner på hjemmekontor også

Man forventet at antall svindler og kanskje nye metoder kom til å oppstå i kjølvannet av coronakrisen. I Norge har vi imidlertid ikke sett mye av dette, men koona kommer med andre utfordringer. Mange bedrifter har permittert for å få ned kostnader, og flere jobber nå på hjemmekontor som smittevernstiltak. Dette kan gjøre det mer utfordrende å følge bedriftens rutiner og dermed blir sjansen for å overse noe eller å gjøre feil større.

- Følg betalingsrutinene selv om du jobber på hjemmekontor, og ikke vær redd for å ta opp telefonen til kolleger dersom du er usikker på noe. Skulle du fortsatt være usikker, ta kontakt med oss i banken. Vi har mye kompetanse og er her for å hjelpe, sier Nordbø.

For å høre mer om forebygging av svindel, klikk deg inn på dette webinaret med Kripos, eller gå inn på våre Be Safe-sider.