Beskytt bedriften mot økonomisk kriminalitet

Det er en kompleks oppgave å beskytte bedriften mot økonomisk kriminalitet. Du må være årvåken, ta forholdsregler og ha på plass de riktige prosedyrene. Denne nettsiden vil veilede deg gjennom de vanligste risikoene for økonomisk kriminalitet og forklare hva du bør være oppmerksom på for at du skal kunne håndtere disse

Viktige råd om hvordan du kan beskytte bedriften din

 • Vær på vakt mot uønskede telefonsamtaler, e-post og tekstmeldinger. Lær alle ansatte å være forsiktige hvis de blir bedt om å avsløre konfidensiell eller personlig informasjon over telefon, via tekstmelding eller e-post – selv om forespørslene virker ekte. Sørg for at konfidensiell informasjon kun deles via trygge og sikre kanaler, slik som nettbanken eller District

 • Vurder å investere i cyberforsikring og nettbankforsikring. Beskytt bedriften med cyberforsikring, som gir deg eksperthjelp hvis du blir utsatt for et nettangrep. Sørg for at forsikringene dekker nettyveri/digitalt innbrudd begått via nettbank eller District.

 • Gjennomfør grundig selskapsgjennomgang (due diligence) av forretningsforhold for å redusere risiko. Sørg for at bedriften har på plass en standard prosess for selskapsgjennomgang for å gjennomgå forretningsforhold, for eksempel de du har med leverandører og kunder. Sørg for at selskapsgjennomgangene som bedriften utfører på internasjonale handelspartnere er like grundige som for lokale partnere.

 • Kontroller at all informasjon som er oppgitt i betalingsoverføringer er korrekt før du fortsetter. Ved overføringer over landegrensene, må du også huske å sjekke SWIFT-adressen og valutakoden, samt opplysningene om mottaker og land. Gjennomfør aldri en betaling eller overføring du er usikker på. Ha betalingsprosesser på plass for å sikre trygg fakturering og betaling, og sørg også for at bedriften har dokumenterte og godkjente lister over leverandører og kunder.

 • Gjennomfør en risikovurdering. Vær oppmerksom på trusselbildet og identifiser sårbarheter og risiko for økonomisk kriminalitet i bedriften. Denne brosjyren beskriver et bredt spekter av potensielle risikoscenarier for økonomisk kriminalitet og forklarer hvordan du kan redusere risikoen for bedriften.

 • Ha klare retningslinjer og lær opp ansatte om truslene knyttet til økonomisk kriminalitet. Ha klart dokumenterte prosedyrer for opplæring og prosesser som innebærer tilgang til bedriftens økonomi og konfidensielle data, slik at alle ansatte vet hvordan de skal håndtere relaterte forespørsler på en sikker måte.

  Utsatt for svindel? Les mer om hvordan du rapporterer svindel eller kontakt oss umiddelbart hvis du mistenker svindel

Håndtering av økonomisk kriminalitet

 • Bruk avbedriftskort eller digitale betalinger

  Lær hvordan du beskytter bedriften i følgende situasjoner:
  • når et firmakort blir brukt på et fysisk salgssted
  • ved betalinger og overføringer
  • når det foretas anskaffelser på nettet
  • spotting og uvanlig transaksjon
  • mottak av e-post, tekstmeldinger og telefonsamtaler

   Finn nyttige tips for å hjelpe bedriften med å avsløre og unngå å bli utsatt for økonomisk kriminalitet

   Les mer på nettsiden for kort og digitale betalinger. Der finner du også tips for å beskytte bedriften mot økonomisk kriminalitet når ansatte bruker bedriftskort eller foretar digitale betalinger og overføringer. Nettstedet forklarer også risikoen for økonomisk kriminalitet som bedriften blir utsatt for når du foretar betalinger.

    

 • Internasjonal virksomhet

  Internasjonal virksomhet øker risikoen for økonomisk kriminalitet. Du bør derfor være enda mer årvåken for å beskytte bedriften
  • Internasjonale partnere kan være vanskelige å verifisere. Du bør alltid sørge for å gjennomføre en grundig selskapsgjennomgang av potensielle og eksisterende handelspartnere.
  • Valutakurssvingninger utgjør en risiko når bedriften importerer eller eksporterer varer. Les mer om hva du bør være oppmerksom på for å redusere risikoen knyttet til import og eksport her.
  • Vær oppmerksom på eventuelle embargoer og sanksjoner når du kjøper, selger eller handler med internasjonale parter. Disse kan ofte bli endret, spesielt i ustabile internasjonale politiske klima. Det er ditt ansvar å unngå brudd på disse internasjonale lovene. Les mer om sanksjoner her.
  • Vi må kanskje kontakte deg med ytterligere spørsmål når du overfører penger til utlandet. Dette gjør vi for å sikre at vi håndterer Danske Banks internasjonale risikoeksponering på en god måte.
  • Hvis bedriften brukerDistrict og du sender en betaling til utlandet som en ekspressbetaling, kan du følge betalingen til mottakeren med track-and-trace-funksjonen. Funksjonen gjør at du kan se status for betalingen og selv sjekke at den har ankommet.
  • Når man gjør forretninger internasjonalt, øker svindelrisikoen fordi kommunikasjonen ansikt til ansikt ofte er begrenset. Du bør derfor alltid ta forholdsregler når du handler med internasjonale partnere.
  • Les mer om internasjonal virksomhet.
 • Å være på nettet

  Det er viktig for enhver bedrift å håndtere nettrisiko. Hvis bedriften ikke håndterer nettrisiko på riktig måte, risikerer den at nettkriminelle stjeler konfidensielle data og økonomiske ressurser. I verste fall kan bedriften til og med risikere å måtte avslutte aktiviteten som følge av et alvorlig cyberangrep.

  På nettstedet for cybersikkerhet  finner du mer informasjon om hva du kan gjøre for å sikre at bedriftens cybersikkerhet er på høyeste nivå.
 • Vekst og styring av interne prosesser

  Vekst medfører risiko for økonomisk kriminalitet. I tillegg til å følge generelle råd, er det avgjørende at bedriften – uavhengig av størrelse – gjennomfører en risikovurdering for å redusere risikoen for økonomisk kriminalitet.

  Gjennomføring av risikovurdering – noen av risikofaktorene vurderingen bør dekke


  • Vekst – flere ansatte og interessenter betyr at flere kan overse tegn på økonomisk kriminalitet
  • Internasjonal eksponering – internasjonale relasjoner utvider bedriftens eksponering for nye typer økonomisk kriminalitet
  • Diversifisert profil og sektorer – håndtering av mange bransjer gjør bedriften mer kompleks, og nye typer økonomisk kriminalitet kan finne veien gjennom denne kompleksiteten


   Hvilke prosesser og aktiviteter bør dekkes av prosessuell dokumentasjon

  • Selskapsgjennomgang – hvordan verifisere leverandører og andre forretningsforbindelser
  • Dokumentert leverandøroversikt – hvilke forretningsforhold som har vært gjennom en selskapsgjennomgang og er vurdert å være en pålitelig part
  • Klare prosedyrer for betalinger og overføringer. Les mer på nettsiden for kort og digitale betalinger
  • Implementer en «fire øyne»-attestering. Vurder hvem som overvåker hvem i bedriften, og kartlegg deres individuelle risiko for å overse røde flagg. (Funksjonsatskillelse når bedriften vokser)
  • For å beskytte bedriften data, kan du begrense de ansattes tilgang for å sikre at de bare har tilgang til data og systemer som er nødvendige i det daglige arbeidet
  • Øk kunnskapen om trusler som ulike former for svindel
  • Retningslinjer for IT-sikkerhet. Les mer på nettsiden om cybersikkerhet 

   Hvis bedriften står overfor flere risikofaktorer slik som eksponentiell vekst, er internasjonalt eksponert og opererer i svært regulerte bransjer, bør behovet for konsulenttjenester eller investering i dedikerte fagfolk for disse områdene vurderes. Små bedrifter står overfor færre risikoer, og attesteringsprosessene i disse bedriftene er ofte enklere – store bedrifter trenger tydeligere dokumentasjon og strengere kontroll av prosessene.

Risikotyper innen økonomisk kriminalitet

Hvordan ansvaret vårt som bank påvirker deg som kunde

I Danske Bank er vi opptatt av å beskytte kunder, interessenter og samfunnene vi opererer i, og vi tar forpliktelsen og ansvaret for å forebygge kriminalitet på alvor.

Forebygging av økonomisk kriminalitet inkluderer å lete etter mønstre og oppdage ting som er uvanlige. Vi har en tre-trinns tilnærming som gjør at vi vet hvem kundene våre er, forstår hvordan de bruker banken og kan oppdage og analysere uvanlig bruk av bankens produkter og tjenester.

Se videoen på dette nettstedet for å finne ut hvordan tiltakene vi bruker i Danske Bank for å bekjempe økonomisk kriminalitet kan ha konsekvenser for deg som kunde.

Hvorfor ber dere om bevis på identiteten min?

 • Alle kunder er underlagt selskapsgjennomgangen vår, en prosess som sikrer at vi vet hvem kundene våre er. Denne prosessen gjelder både for nye og eksisterende kunder, selv om de har vært kunder i Danske Bank i mange år.
 • Selskapsgjennomgangen inkluderer å dokumentere den reelle eieren av en bedrift, forstå hvordan bedriften er strukturert og fastslå hvordan den bruker eller forventes å bruke produktene og tjenestene våre.
 • Vi utfører regelmessig selskapsgjennomgang av kundene for å se om en kundes behov eller bruk av produktene og tjenestene våre har endret seg. For å sikre at vi kan oppdatere all den informasjonen vi trenger, er spørsmålene vi stiller relatert til bedriften din og menneskene som er knyttet til den.
 • Les mer her om hvorfor vi stiller spørsmål.

Hvorfor spør dere om transaksjonen min?

 • I et kundeforhold overvåker vi hvordan kundene bruker produktene og tjenestene våre ved hjelp av transaksjonsovervåkning og screening.
 • Ved å kjenne kundene og overvåke bruken av produktene og tjenestene våre og deretter sammenligne disse dataene mot kundenes forventede bruk av banken, er vi i stand til å oppdage uvanlig aktivitet.
 • Systemene og prosessene våre bidrar til å varsle oss når vi må undersøke om kunder har vært utsatt for økonomisk kriminalitet, eller om Danske Banks produkter og tjenester blir misbrukt til ulovlige aktiviteter. Dette beskytter både Danske Bank og kundene våre.
 • For å forstå forretningsmodellen din og bidra til å beskytte bedriften din mot økonomisk kriminalitet, kan vi be deg om å sende oss dokumentasjon på transaksjoner på bedriftens bankkonto som har blitt ansett å ikke være i tråd med forventet bruk av banken.

Hvorfor er transaksjonen min stoppet?

 • Vi sammenstiller informasjonen vi har om kundene og atferden deres, med data og informasjon for å validere og koble kundeinformasjon og data.
 • For å validere, sammenligne og screene egne kundedata, bruker vi data fra internasjonale kilder, som EU og FN, og fra nasjonale registre.
 • Som alle andre finansinstitusjoner, overvåker Danske Bank internasjonale sanksjonslister og screener kundeinformasjon og atferd mot disse listene.

Ansvarsfraskrivelse: Det ovenstående innholdet er ikke, og skal ikke betraktes som en erstatning for juridisk rådgivning.

Les også


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.