Risiko for økonomisk kriminalitet knyttet til bedriftskort og digitale betalinger

Den digitale verden har gjort det lettere for kriminelle å begå økonomisk kriminalitet. Du bør være årvåken hver dag, fordi konsekvensene kan være skadelige for bedriften din. Her kan du lese mer om hva du bør være oppmerksom på for å forhindre at bedriften din blir utsatt for økonomisk kriminalitet når du og bedriftens ansatte bruker bedriftskort til digitale betalinger.

Gode råd til ansatte

 • Følg sikkerhetsprosedyrene for betalinger og anskaffelser. Ikke hopp over noen trinn, uansett hvor stort presset er for å gjennomføre en transaksjon raskt.
 • Klikk aldri på mistenkelige linker eller svar på henvendelser som ber deg om å utlevere konfidensiell informasjon.
 • Bekreft alltid avsenderens identitet før du overfører penger eller oppgir konfidensiell informasjon. Hvis du er i tvil, tar du kontakt med personen eller bedriften ved hjelp av telefonnummeret du vanligvis ville brukt – ikke nummeret som er oppgitt i e-posten eller tekstmeldingen.
 • Vær spesielt forsiktig hvis du mottar en e-post eller tekstmelding som ser ut til å komme fra en leder eller en annen ledende medarbeider som oppfordrer deg til å overføre penger eller kjøpe varer raskt og konfidensielt.
 • Bruk sikre passord og bytt dem ofte. Nettstedet for cybersikkerhet har tips og triks om sikre passord.
 • Vær på utkikk etter stave- og grammatikkfeil, fordi svindel-e-post og meldinger ofte inneholder feil og har uvanlige oppsett.

Gode råd til ledelsen

 • Sørg for at sikker betalingsattestering, sikre prosesser og prosedyrer som de ansatte kan følge er på plass og oppdater disse regelmessig.
 • Sørg for at hele bedriften har et høyt nivå av svindelbevissthet og at de ansatte alltid er årvåkne.
 • Etabler ett enkelt kontaktpunkt (SPOC) hos alle bedriftene du regelmessig betaler til, og vurder å ha en liste over kontrollerte og autoriserte leverandører og forretningsforbindelser som har blitt gjennomgått og validert gjennom selskapsgjennomgangen.
 • Begrens antall ansatte i bedriften som er autorisert til å håndtere transaksjoner.
 • Implementer et prosess-system som sjekker uvanlige transaksjoner.
 • Organiser effektiv og løpende bevissthetsopplæring og -testing blant ansatte. Sørg for at de ansatte forstår viktigheten av å ikke åpne linker eller filer som er vedlagt i e-poster fra ukjente, mistenkelige eller upålitelige kilder.

Råd for å oppdage og unngå å bli utsatt for økonomisk kriminalitet

 • Bruk av bedriftskort på fysiske salgssteder

  Bruk av bedriftskort medfører en risiko som du og bedriften bør være bevisst på. Her er noen tips du bør ha i bakhodet, samt retningslinjer du kan innføre for alle i bedriften som bruker bedriftskort når de foretar betalinger på fysiske salgssteder.

  • Hold alltid bedriftskort og kortdetaljer sikre ved ikke å la dem være uten tilsyn. Lån aldri kortet ditt bort til andre.
  • Begrens de ansattes tilgang til bedriftens firmakort.
  • Gi kortinnehavere regelmessig opplæring om det å være årvåken når de bruker bedriftskortet på et fysisk salgssted.
  • Skriv aldri ned pinkoden eller utlever den til andre.
  • Dekk alltid tastaturet når du skriver inn pinkoden.
  • Vær oppmerksom på omgivelsene når du tar ut penger og forsikre deg om at ingen ser over skulderen din. Ha aldri kortets pinkode skrevet ned på en lapp.

   Les mer om hvilken kortløsning som passer best til bedriftens behov her. 
 • Betalinger og øverføringer

  For å beskytte bedriften mot økonomisk kriminalitet, må det finnes klart definerte prosedyrer og prosesser som styrer betalinger og overføringer. Nedenfor finner du noen råd om hvordan du kan beskytte bedriften.

  • Sjekk mottakerens bankdetaljer flere ganger, og sørg for at betalingen eller overføringen blir gjort til riktig bankkonto.
  • Svindlere utnytter vanligvis en hektisk arbeidsdag eller slår til i ferieperioder og andre situasjoner når ledere eller andre ledende ansatte sannsynligvis er borte. Vær derfor spesielt på vakt for falske e-poster, tekstmeldinger og telefonsamtaler i disse periodene.
  • Vær på utkikk etter endrede eller uvanlige fakturaer og betalingsanmodninger fra ukjente leverandører.
  • Bekreft fakturaene før du godkjenner betalinger for å unngå å bli utsatt for fakturasvindel.
  • Bekreft alltid nye eller endrede kontoopplysninger for mottakeren ved å ringe til en betrodd kontakt (enkelt kontaktpunkt (SPOC)) eller hente informasjonen fra det offisielle nettstedet.
  • Sørg for at de riktige prosedyrene for overføringer og betalinger alltid blir fulgt, og unngå å bruke kontaktinformasjonen som er angitt på fakturaen – bruk kontaktkanalen du vanligvis bruker.
  • Bruk sikkerhetsalternativene i District for å motta varsler om viktige transaksjoner på bedriftskontoer eller sett opp autentisering fra to brukere av alle fakturabetalinger – dette kan bidra til å forhindre svindel.
  • Les mer om betalingsløsningene våre her.
  • Hvis du har spørsmål eller vil at vi skal hjelpe deg med en betaling, kan du kontakte oss via eBanking eller District.
 • Anskaffelser på nett

  Det er enkelt å foreta anskaffelser og overføringer på nettet, noe som også gjør det enkelt for svindlere. Husk å sørge for at bedriftens sikkerhetsprosedyrer på nett er på plass for å redusere risikoen for svindel.

  • Hvis du skal besøke et nettsted, bør du skrive inn nettadressen direkte i nettleserens adressefelt i stedet for å klikke på angitte linker – med mindre du har sjekket at linkene er ekte.
  • Kontroller at leverandørens nettsted også viser en fysisk adresse, e-postadresse og telefonnummer. Hvis det ikke finnes noen kontaktinformasjon, kan nettstedet være svindel.
  • Vær forsiktig med annonser som tilbyr utrolige tilbud eller mirakelprodukter – hvis det høres for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis det!
  • Sjekk handelspartnerens nettsted for å sikre at det er ekte og at informasjonen der samsvarer med det du vet om dem.
 • Avsløring avuvanlige transaksjoner

  Overvåk alltid aktivitetene på bankkontoer og lær opp ansatte til å være på vakt overfor uvanlige transaksjoner. Rådene nedenfor kan hjelpe deg med å forhindre mistenkelig aktivitet på bedriftens kontoer.

  • Sjekk kontobevegelsene regelmessig og vær oppmerksom på mistenkelige transaksjoner som du ikke gjenkjenner.
  • Bruk sikkerhetsalternativene som tilbys i nettbankløsningen District, slik som administrering av betalingsgrenser og mottak av varsler om saldoer og betalinger over et visst beløp.
  • Kontakt banken umiddelbart hvis du avdekker uvanlige transaksjoner.
  • Sperr kortet hvis du mistenker svindel av bedriftskortet.
  • Hvis det er transaksjoner på kontoen din som du ikke kjenner igjen eller godtar, bør du sende inn en innsigelse om transaksjoner knyttet til kortet.
  • Hvis transaksjonen du ikke gjenkjenner eller godtar er en overføring, vennligst kontakt oss på 987 06030
 • Mottak ave-post, tekstmeldinger og telefonsamtaler

  En vanlig taktikk som brukes av svindlere er sosial manipulering, og mange sikkerhetsbrudd oppstår når ansatte uforvarende klikker på usikre linker eller overleverer passord eller konfidensiell informasjon på kanaler som ikke er sikre. Vær derfor alltid årvåken når du mottar e-post, tekstmeldinger og telefonsamtaler. Følg rådene nedenfor for å redusere risikoen for angrep med sosial manipulering.

  • Lær alle ansatte å være forsiktige hvis de blir bedt om å utlevere konfidensiell eller personlig informasjon over telefon, via tekstmelding eller e-post – selv om forespørselen virker ekte. Danske Bank vil alltid be om at sensitiv informasjon kun gis via sikre kanaler som nettbanken eller District.
  • Etabler en supportprosess for innrapportering av phishing-e-poster. Tidlig rapportering gjør det mulig å gjennomføre raske tiltak for å redusere risikoeksponeringen.
  • Du må aldri åpne mistenkelige linker eller vedlegg du mottar via e-post. Vær spesielt forsiktig hvis du åpner personlige e-postmeldinger på en av bedriftens datamaskiner.
  • Vær forsiktig hvis e-posten har skrivefeil eller dårlig grammatikk, og dobbeltsjekk at avsenderen er ekte. Hvis en melding hevder å komme fra Danske Bank, men du tror den kan være mistenkelig, bør du kontakte oss på 987 06030, via nettbanken eller District.
  • Hvis du har betenkeligheter med en e-post eller tekstmelding, bør du slette den umiddelbart. Hvis den hevder å være fra en avsender som du kjenner, kontakter du personen direkte på telefonnummeret du normalt ville brukt – ikke bruk nummeret som er oppgitt i e-posten eller tekstmeldingen.
  • Vær forsiktig hvis du mottar en hasteforespørsel via e-post, tekstmelding eller telefon fra noen i en ledende stilling som du vanligvis ikke er i kontakt med. Dette er et tegn på direktørsvindel.

   Les mer om falske e-poster, tekstmeldinger og falske telefonsamtaler. 

Hold deg trygg på nettet

På nettstedet Be Safe kan du lese mer om cybersikkerhet og hvordan du kan holde deg trygg på nett

Sterke passord øker sikkerheten og gjør det vanskeligere for svindlere å utføre kriminelle handlinger

Ha IT-retningslinjer på plass

Ha rutiner for oppdatering av programmer

Hvordan ansvaret vårt som bank påvirker deg som kunde

Beskyttelse av deg som bedriftskunde mot økonomisk kriminalitet Overføringer og betalinger er finansielle transaksjoner som hjelper kundene med å administrere og disponere pengene sine. De fleste finansielle transaksjoner har et helt logisk og legitimt formål, men kriminelle bruker også finansielle transaksjoner til å skjule illegitime penger.

Filtrering av penger tjent på ulovlig vis gjennom finanssystemet er kjent som tildekking, eller «layering», og er den vanskeligste delen av hvitvaskingsprosessen. Banker og andre finansinstitusjoner er viktige allierte for myndighetene når det gjelder overvåkning og analyse av uvanlige transaksjoner.

Nedenfor kan du se hvilke tiltak vi benytter i Danske Bank for å oppfylle forpliktelsen vår til å forebygge økonomisk kriminalitet ved å overvåke og screene transaksjoner. Vi oppfordrer også bedrifter til å opprette og vedlikeholde egne beskyttelsestiltak og retningslinjer mot økonomisk kriminalitet.

Se videoen på dette nettstedet for å finne ut hvordan tiltakene vi bruker i Danske Bank for å bekjempe økonomisk kriminalitet kan ha konsekvenser for deg som kunde.

Hvorfor ber dere om bevis på identiteten min?

 • Vi bruker kunnskapen vi har om kundene våre for å forstå hvilken atferd som forventes eller er vanlig for hver kunde.
 • Her kan du lese mer om hvorfor vi stiller spørsmål og ber om legitimasjon.

Hvorfor spør dere om transaksjonen min?

 • Det går til enhver tid tusenvis av transaksjoner gjennom Danske Banks systemer og prosesser.
 • Alle transaksjoner – inkludert kortbetalinger, digitale betalinger og betalinger knyttet til investeringer – overvåkes for å sikre at de er i tråd med kundens forventede eller vanlige atferd.
 • Transaksjonene sammenlignes med informasjonen vi har om den enkelte kunde og i forhold til type transaksjon.
 • Når en transaksjon ikke er i tråd med hvordan vi forventer at en kunde skal oppføre seg, undersøker vi årsaken. Derfor kan du bli kontaktet av oss og stilt spørsmål om spesifikke transaksjoner, noe vi gjør for å beskytte både deg og Danske Bank.

  Eksempel: Hvis bedriften din vanligvis ikke setter inn eller tar ut kontanter, men plutselig begynner å gjøre det, kan vi stille spørsmål om årsaken til at bankbehovene når det gjelder å foreta kontantinnskudd og uttak har endret seg.

Hvorfor er transaksjonen min stoppet?

 • Som alle finansinstitusjoner har Danske Bank en forpliktelse til å sikre at kundene og de som kundene gjør forretninger med, ikke bryter sanksjoner.
 • For å oppfylle denne forpliktelsen, screener vi alle transaksjoner mot internasjonale sanksjonslister og protokoller.
 • Vi forholder oss til internasjonale sanksjoner, slik som EU- og FN-sanksjoner, og sanksjoner utstedt av enkeltland, som USA, Storbritannia og de nordiske landene. Les mer her. 

Ansvarsfraskrivelse: Det ovenstående innholdet er ikke, og skal ikke betraktes som en erstatning for juridisk rådgivning.

Les også


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.