Markedet hadde nok håpet at man skulle begynne å se tegn til lavere inflasjon, eller i hvert fall at den flatet ut.

 Bilde ChristianLie


Anders Johansen
Sjefstrateg i Danske Bank Norge

Forventet styringsrente I USA ved utgangen av 2023 og 2025 (kilde: Macrobond)

Fredag 10. juni kom det inflasjonstall fra USA som viste at inflasjonen fortsetter å være altfor høy. Markedet hadde nok håpet at man skulle begynne å se tegn til lavere inflasjon, eller i hvert fall at den flatet ut. Signalene er dessverre at kjerneinflasjonen, i hvert fall enn så lenge, har bitt seg fast på rundt 6 % og at sentralbanken FED derfor må sette opp renten betydelig. Dermed steg renten videre og verdens børser falt betydelig.

Dagen før hadde ECB, sentralbanken i Euro-området, fortalt markedet at inflasjonen er for høy og at de stanser kjøp av statsobligasjoner innen utgangen av juni og at de setter opp renten fra juli. Det er første gang ECB setter opp renten siden 2011. Markedet tror nå de kommer til å sette opp renten med minst 0.25 prosent på alle rentemøtene frem til mars neste år. Danske Bank tror også de kommer til å sette opp styringsrenten med 0.5 % på september møtet. Det vil i så fall bety at 8 år med negative renter er over i andre halvår av 2022.


Forventet styringsrente I Europa I desember 2022 og 2024 (kilde: Macrobond)

I global sammenheng har Oslo Børs klart seg veldig bra på grunn av den høye oljeprisen og eksponeringen mot råvaresektorer generelt. Lenge holdt også norske kroner seg veldig godt, men i midten av april begynte den å falle mot amerikanske dollar spesielt og har nå svekket seg med over 10 prosent hittil i år. Også mot Euro er den svekket men betydelig mindre fordi Euro også har svekket seg mye mot dollar.

Fremover forventer vi at sentralbankene kommer til å fortsette å stramme til. I Norge er inflasjonen på vei opp. Dette forsterkes av kronesvekkelsen vi har sett i andre kvartal. Samtidig var Norges Bank tidligere på banen med å heve renten og det er ikke tegn til den samme lønns og prisspiralen som han har sett antydninger til i USA enda i Norge. Samtidig vil det være fornuftig å planlegge for både store svingninger i norske kroner og lavere vekst i økonomien fremover.


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.