Her er syv gode råd til hvordan du kan optimalisere likviditeten i din bedrift.

1. Saldotømming

For mindre bedrifter er dette en mye brukt løsning. Saldotømming betyr helt enkelt at banken automatisk overfører penger fra utvalgte konti til én enkelt konto. På den måten kan du samle din likviditet på et sted.

2. Oversikt i realtid

Hvis du bruker Danske Banks bedriftsnettbank, District, kan du få oversikt over din likviditet i realtid. Dette gjør det enklere å sikre at riktig beløp er tilgjengelig på den ønskede kontoen.

3. Felleskreditt

Hvis du har bruk for noe som er mer fleksibelt enn en kassakreditt, kan en felleskreditt være en relevant løsning. Det er en kredittramme som kan dekke flere konti samtidig – for eksempel din driftskonto og en valutakonto, hvis du handler med andre land.

4. Kontoregulering – mellom konti i samme bank

Kontoregulering er en løsning som blir brukt av større virksomheter med en mer kompleks økonomi. Med kontoregulering lager banken skreddersydde automatiske kontooverførsler mellom din virksomhets konti i banken. På den måten samler du hele tiden virksomhetens likviditet på én konto, så har du enkelt oversikt og styr på likviditeten.

5. Kontoregulering – mellom konti i forskjellige banker

Større virksomheter som benytter seg av flere banker, kan ha vanskeligheter med å styre likviditeten på tvers av konsernet. Danske Bank tilbyr en løsning hvor konsernets likviditet samles på én konto ved å innføre automatisk kontooverførsel mellom konsernets konti på tvers av land, banker og valutaer.

For å kunne utvikle og styrke din virksomhet er det avgjørende å ha styr på likviditeten. Det kan vi hjelpe deg med gjennom våre prisbelønnede løsninger.

Les mer om likviditetsstyring.

6. Cashpool

Cashpool er en løsning til større virksomheter, som gir oversikt over konsernets likviditet og gjør det mulig å styre en kredittramme og sette interne rentesatser for likviditetslån mellom konsernets selskaper. På den måten utnyttes konsernets egen likviditet før man aktiverer kredittsammen, noe som igjen kan resultere i lavere renteutgifter. Det finnes forskjellige typer løsninger, som skreddersys til å dekke den enkelte bedrifts behov.

 

7. Optimalisering av arbeidskapitalen

Et ofte oversett element i å optimalisere likviditet er å styrke arbeidskapitalen. De fleste virksomheter kan frigjøre midler, som minsker deres finansieringsbehov og dermed renteutgifter, eller øker deres finansieringskapasitet ved å optimalisere arbeidskapitalen. Det kan omhandle alt fra effektiv håndtering av debitorer og kreditorer, til sammensetningen av virksomheten optimale lån- og kredittportefølje.
Hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg, er du velkommen til å kontakte oss på 06030@danskebank.no eller på telefon 987 06 030.