Del

Slik unngår du dårlige betalere

For en bedrift betyr god likviditet alt. En av de viktigste grunnene til at bedrifter får likviditetsproblemer er at kunder ikke betaler det de skylder. Vi har ramset opp noen råd og forslag til rutiner som kan være lurt å ta med seg.

D65224AFB958EDDF

Innfør en rutine for kontroll av nye kunder

Har bedriften gode rutiner på hva slags informasjon du tilegner deg før du inngår en ny kundeavtale, kan du redusere sannsynligheten for tap kraftig.

Første bud er å gjennomgå all tilgjengelig offentlig informasjon. For alle AS skal regnskap og oversikt over aksjonærer ligge offentlig på sider som proff.no og i Brønnøysundregisteret. Dersom selskapet er et datterselskap, sjekk også nærliggende selskap og aksjonærene bak selskapene.

Andre bud er at etter at offentlig informasjon er vurdert, kan det være lurt å se på om selskapet er kredittverdig. Hittil i år har over tre tusen norske selskaper gått konkurs og ca. 5,5% av nordmenn har betalingsanmerkninger. Selskaper som Bisnode og Experian tilbyr kredittopplysninger om bedrifter og privatpersoner. Slik kan du redusere risikoen for å inngå avtaler med dårlige betalere. Disse rapportene hentes enkelt på tilbydernes nettside og oppdateres jevnlig.

Tredje bud er å gjøre en kritisk gjennomgang av informasjonen du innhenter, og høre hva kunden selv forteller. Her kan du fange opp om kunden gir et realistisk bilde av bedriften og dens økonomiske status. Samlet gir dette et vurderingsgrunnlag for om avtalen burde inngås eller om man anser at risikoen for manglende betaling er for høy.


Oppdag faresignaler tidlig på eksisterende kunder

Eksisterende kunder kan utvikle seg i negativ retning etter at samarbeidet er etablert. Da er det flere faretegn du kan fange opp tidlig. Det kan for eksempel være du gjentatte ganger må purre på faktura, at kunden ikke svarer på henvendelsene dine eller at dere får stadig informasjon om nye kontaktpersoner.

En ny kredittsjekk vil da være nyttig for å se hvilke endringer som har skjedd siden sist. Viser kredittsjekken tegn på at selskapet beveger seg i negativ retning, kan det være lurt å ta en vurdering på hvorvidt neste leveranse bør holdes tilbake, eller om dere skal avvikle avtalen med kunden.

Faresignaler bedriftskunder

  • Betalingsanmerkninger
  • Regnskap ikke tilgjengelig
  • Fallende omsetning
  • Fallende eller negativt resultat
  • Svakere egenkapital
  • Endret betalingsvillighet – purringer
  • Stadig endring i kontaktpersoner, som nye styremedlemmer, ansatte etc

Faresignaler privatkunder

  • Betalingsanmerkninger
  • Nedgang i inntekt
  • Stadig endring av kontaktinfo, som adresse og telefonnummer

Hvordan følge opp dårlige betalere og hente inn utestående fakturaer

Foruten å bidra til god likviditet kan rutiner for oppfølging av utestående fakturaer faktisk bidra til mer fornøyde kunder – fordi det oppleves som god kundepleie og signaliserer at dere opererer ryddig. Utestående faktura kan fort skyldes ferie eller feil post- eller emailadresse, og kunden vil da sette pris på en oppfølging.

Din bedrift har lov til å sende inkassovarsel til kunder som ikke har betalt faktura 15 dager etter forfall. I tillegg til det opprinnelige beløpet legges det til et purregebyr på kr 67 med dagens sats. Rent praktisk gjøres dette gjennom bedriftens økonomisystem eller via regnskapsfører. Det er også føringer på hvordan selve brevet utformes. Det må informeres om at brevet er et inkassovarsel, at faktura må være betalt innen 14 dager, og hva som skjer videre dersom manglende betaling fortsetter.Det er også mulig å la andre gjøre jobben for deg, ved å la profesjonelle følge opp utestående fakturaer. Norske inkassobyråer er underlagt strenge krav fra myndighetene om hvordan de kan operere.

Mange små og mellomstore bedrifter sender ut purring selv, men dersom kunden fortsatt unnlater å betale er det mange som velger å engasjere et inkassobyrå. Ifølge inkassoloven kan inkassobyråer sende krav og starte sak på den 18. dagen etter at inkassovarselet har fortalt, og de kan kreve at påløpte kostnader dekkes. Videre blir tilleggskostnadene doblet dersom betalingen fortsatt mangler etter 46 dager. Kunden det gjelder vil få betalingsanmerkning 30 dager etter at inkassokravet ble sendt ut. De fleste får fart på seg etter slike varsler, men skulle betalingen fortsatt ikke komme inn, blir neste steg en rettslig sak. Det koster kunden dyrt. Da vil namsfogden få informasjon om kravet, og kan sikre beløp via lønnskonto eller ved å ta pant i eiendeler som bolig og bil.


Tilby nedbetaling for å sikre beløp

Betalingsanmerkninger er noe bedrifter vil unngå, ettersom det vanskeliggjør å få lån, forsikringer eller andre tjenester der kredittvurdering inngår. Anmerkningen faller bort når gjelden er slettet. Både for kunder som opplever vanskelige tider, eller om det skulle inntreffe at din egen bedrift møter tider med presset likviditet, vil det alltid lønne seg å ta kontakt med innkrever i en tidlig fase. Det øker sannsynligheten for å bli møtt med forståelse, og høre om det er mulighet for lengre kreditttid eller delbetale gjelden. Enkelte bedrifter vil kunne tilby en nedbetalingsplan, og dersom dette er noe din bedrift kan tilby må dette kommuniseres ut til den kunden det gjelder. Slik vil man kunne hente inn beløpet delvis, mot og potensielt tape hele beløpet dersom kunden for eksempel skulle gå konkurs før gjelden er oppgjort.To personer diskuterer om de skal ta ut lønn eller utbytte

Lønn eller utbytte?

Mange spør seg om de bør ta ut overskudd i bedriften som lønn eller utbytte. Ofte vil en kombinasjon være mest optimalt, men dette avhenger av både størrelsen på overskuddet, din samlede skattesituasjon og behov for pensjon- og trygdeopptjening.

Syv råd for å styrke likviditeten i din bedrift

Når du driver en virksomhet, er det avgjørende å ha kontroll på likviditeten – på fagspråket ofte kalt Cash Management. Det handler både om å styre inn- og utbetalinger i det daglige, for å sikre at det er nok penger til å betale regningene, samt sikre at det løpende blir satt av midler for å kunne gjøre nødvendige investeringer.

Artikkel

Hvordan starte nettbutikk

Går du med planer om å starte nettbutikk? Butikkpikene og Trollweb gir deg noen tips til hvordan du starter og hva du bør tenke på.

Nye lokaler ga økt trivsel og lønnsomhet

I fjor flyttet Itera til nye lokaler i Nydalen i Oslo. Samlokalisering av alle ansatte resulterte i økt samarbeid på tvers, økt trivsel og økt lønnsomhet.

Artikkel

Seks tips for et godt budsjett

​Uten et budsjett mister du den daglige kontrollen over virksomheten. Da kan likviditetsproblemer komme helt overraskende på. Her er noen tips.

nHack gir gründere unike muligheter i Kina

I løpet av høsten sender Danske Bank og akselerator-programmet nHack seks gründerselskaper til Shanghai. Der skal de få hjelp til å etablere seg i Kina eller å hente kapital i landet.

Slik automatiserer du dine inn- og utbetalinger

Har bedriften din mange innbetalinger hver måned? Bruker du tid og energi på å føre disse manuelt? Automatiser innbetalingene dine, så kan du heller bruke tiden på å skape verdier.

Internasjonal handel: hva gjør du når kunden ikke betaler eller varene uteblir?

Mange norske bedrifter har tapt store summer på manglende oppgjør og leveranser ved internasjonal handel. Slik sikrer du deg best mulig mot potensielle tap.

Entreprenør sitter og ser på skattemeldingen

Eier du enkeltpersonforetak? Ikke glem dette når du leverer skattemeldingen

Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende må levere denne elektronisk innen 31. mai. Nytt fra i år er at du risikerer bot for hver dag du ikke leverer.

Være fast ansatt eller næringsdrivende?

For mange ansatte kan det være fristende å si opp sin faste jobb, og heller leie inn sine tjenester til bedriften eller andre oppdragsgivere. Men ikke la deg lure av tilsynelatende høyere timelønn. Det er lett å glemme skjulte kostnader, fravær av sykelønn og pensjonssparing.

Artikkel

Hvordan overleve i startup-verden?

Flertallet av gründere går konkurs. Hva må du gjøre for å klare deg? Sasan Mameghani deler sine erfaringer og råd til deg som skal starte bedrift.

Artikkel

Grepene som bedrer likviditeten din

Svak likviditet er ofte en hodepine for mange bedriftsledere, og en av de vanligste årsakene til at en bedrift går konkurs. Her er tips til grep som kan bedre likviditeten din.

Artikkel

Råd til ledere i små og mellomstore bedrifter

Ledere i små og mellomstore bedrifter har ofte eneansvar for svært ulike oppgaver. Det gjør lederrollen spesielt krevende. Frode Solberg har samlet seks råd for å hjelpe deg på veien.

Artikkel

6 gründere deler sine beste råd

I løpet av de første fem årene av en bedrifts liv, går syv av ti konkurs eller avvikler driften. Tre oppstartsbedrifter deler sine beste råd slik at du også skal lykkes.

Artikkel

Kjøpe eller lease?

Det er ikke sikkert det er best å kjøpe utstyret du trenger til bedriften – selv om du har råd. I visse tilfeller lønner det seg faktisk å leie.