Depositumskonto

Skal du leie eller leie ut bolig? Da trenger du en depositumskonto. Dette er en sperret konto hvor leietaker setter inn penger som en sikkerhet for manglende husleie, eller for å dekke eventuelle skader på boligen.

Bestill depositumskonto

Opprettes i leietakers navn og utleiers bank

En sperret konto for utleier og leietaker

Kontoavtalen kan signeres med BankID

Hvorfor depositumskonto?

Ved leie av bolig krever ofte utleier et depositum. Dette er et pengebeløp den som leier boligen gir utleieren som økonomisk sikkerhet.

Det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant eller sette det på sin egen konto. Derfor skal disse pengene settes på en egen konto i leietakers navn. Denne depositumskontoen er låst så lenge som leieforholdet varer, og begge parter kan se saldoen, men verken utleier eller leietaker kan disponere midlene fritt.

Dersom leietaker overholder leieavtalen, og ikke har noe utestående når leieforholdet er avsluttet, skal leietaker få tilbakebetalt hele depositumsbeløpet. Leietaker skal også få utbetalt det som opparbeides av renter på midlene i løpet av leieperioden. Merk at man ikke kan endre eier av depositumskonto etter den er opprettet, så det må dermed opprettes en ny depositumskonto om utleier skal ha ny eller flere leietakere. Vi anbefaler en depositumskonto per leietaker.

Spørsmål og svar om depositumskonto

Les også