MiFID II:
Bedre innsikt i investeringene dine

I dagens marked - med lav rente og med stadig lengre forventet levealder - kan det å investere være en god måte å spare til personlige drømmer eller nye forretningsmuligheter.

Å investere er alltid forbundet med en viss risiko. Derfor er det viktig at du har god innsikt i dine investeringer. Kun på den måten får du grunnlag for å ta best mulig økonomiske beslutninger for deg.  

I 2018 innføres MiFID II - en rekke nye EU-reguleringer som øke beskyttelsen for investorer, og sikre et mer gjennomsiktig investeringsmarkedet. I tråd med den nye lovgivningen vil vi i Danske Bank innføre flere tiltak som vil gjøre det lettere for deg som investor å få oversikt over investeringene dine.

 

 

De viktigste forbedringene for deg i 2018

 

41A8B9FCB958EDDF

 

3 tiltak for bedre innsikt

 • Løpende oppdateringer

  Vi sikrer at du som investor har tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den.

  • Flere individuelle rapporter
   Du vil fremover motta individuelle investeringsrapporter hvert kvartal. Rapportene inneholder en detaljert og oppdatert oversikt over alle kostnader knyttet til dine investeringer.
  • Varsling om kursfall
   Hvis du har en passiv avtale om aktiv forvaltning hvor vi investerer for deg, får du direkte beskjed om verdien av investeringen faller med mer enn 10% sammenlignet med din siste kvartalvise investeringsrapport. Vi kontakter deg også hvis du har girede investeringer og verdien av de faller mer enn 10%.
 • Bedre oversikt over kostnader

  Forskjellige investeringsmuligheter har forskjellige kostnader. Fra januar blir det enklere for deg å få full oversikt over hva de ulike alternativene koster, slik at du kan ta det beste valget for deg. 

  • Mer detaljert oversikt
   I investeringsrapportene blir kostnadene fremover vist både i prosent og beløp. Du får også detaljert informasjon om hva kostnadene består av.
  • Ny kostnadsoversikt
   I den nye kostnadsoversikten finner du forskjellige eksempler på hva det koster å kjøpe, selge og eie ulike verdipapirer. Vi anbefaler å bruke kostnadsoversikten aktivt når du skal beslutte hvordan du vil investere.

  Se kostnadsguiden.

 • Mer åpenhet 

  Det er viktig for oss at du kan se at vi gjennomfører alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for deg ved utførelse av en handel innen verdipapirmarkedet.  Fremover vil dette bli lettere, gjennom bedre dokumentasjon av hvordan dine siste handler er gjennomført.

  • Dokumentasjon av hvordan vi gjennomfører handler
   Du får tilgang til dokumentasjon av at vi gjennomfører handler til en rimelig pris sett i forhold til tidspunkt, volum og likviditet. Du kan finne dokumentasjonen i dine kvartalsvise rapporter på danskebank.com/bestexecution.
  • Oppbevaring av handelsinformasjon
   Fra januar 2018 lagrer vi informasjon om både rådgivning og gjennomførte handler. Dette gjelder både når du investerer selv, og når vi investerer for deg. Informasjonen vil bli lagret i syv år.

Skal jeg gjøre noe?

MiFID II regelverket innebærer at du trenger å legitimere deg nærmere, innen du kan handle enkelte type verdipapirer og finansielle instrumenter.

 • Hvis du investerer som privatperson

  Som privatperson må du bekrefte ditt statsborgerskap. Du må også gi oss beskjed om et eventuelt dobbelt statsborgerskap. Vi jobber for å hente inn denne informasjonen i tiden fremover.

  Kravet er en del av MiFID II. Målet er å styrke myndighetenes mulighet til å overvåke markedet. Det vil øke sikkerhetenen for alle investorer.

 • Hvis du investerer på vegne av en bedrift, forening eller fond

  Er du ansvarlig for investeringer i en bedrift, forening eller et fond, må du sørge for å få en såkalt LEI-kode (Legal Entity Identifier) innen 2018, dersom du ønsker å handle verdipapirer eller derivater på børs eller andre finansielle markeder i Europa.

  Det finnes noen få unntak fra krav om LEI, for eksempel dersom kunden kun ønsker å handle ordinære verdipapirfond som f.eks DI Horisont-fondene, eller har Managed Accountløsning tilsvarende Danske Formuesforvaltning.

  LEI-koden er en 20-sifret kode som gjør det mulig å entyde identifisere investorer som foretar transaksjoner på finansmarkedet tvers av markeder og rettsystemer.

  Kravet er en del av MiFID II. Målet er å styrke myndighetenes mulighet til å overvåke markedet. Det vil øke sikkerhetenen for alle investorer.

  LEI-koden må kjøpes via en autorisert leverandør og har normalt en varighet på et år. På www.gleif.org finner du en fullstendig oversikt over leverandører.

Fakta om MiFID II

MiFID II dekker et bredt spekter av nye regler på investeringsområdet og er gyldige i hele EU. Det er det mest omfattende EU-regelverk for finanssektoren noensinne.

Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for investorer og sikre et mer gjennomsiktig investeringmarkedet. Reglene bør også sørge for et stabilt indre marked for investeringer og konkurranse til fordel for kundene.

MiFID er forkortelsen for "Markets in Financial Instruments Directive". Den første pakken med nye regler ble innført i 2007, og nå kommer utvidet pakke, kjent som MiFID II.

MiFID II innebærer en rekke endringer for deg som investor. Endringene gjelder fra 3.1.2018 for alle banker i hele EU.

På denne nettsiden vil du få vite mer om endringene etter hvert som de trer i kraft.

Les mer om MiFID II