Oppdater bedriftsinformasjon

Vi trenger vi å oppdatere noen eldre opplysninger om ditt kundeforhold. I all hovedsak relateres dette til bedriftens virksomhet, eiere, transaksjoner, samt bruk av bankens produkter og tjenester.

En slik oppdatering er obligatorisk for alle eksisterende kunder og vil sikre at vi vil kunne holde kontoene dine åpne. Banken kan være nødt til å begrense tjenestene som tilbys, dersom oppdateringen ikke gjennomføres. I ytterste konsekvens kan banken avslutte kundeforholdet.

Dersom vi avdekker graverende uoverensstemmelser mellom tidligere avgitt informasjon og faktisk bruk av bankens tjenester, kan banken begrense tjenestene som tilbys. I ytterste konsekvens kan banken avslutte kundeforholdet.

Vi ser for oss et godt samarbeid med våre kunder og håper dermed at dette ikke vil bli nødvendig

 • Informasjon om bedriften Rediger

  Vennligst oppgi bedriftens navn
  Vennligst oppgi bedriftens organisasjonsnummer (9 siffer).
  Vennligst oppgi bedriftens antal ansatte.
  Vennligst velg bedriftstype

  Er bedriften en finansiell institusjon?

  Ja Nei
  Vennligst oppgi om bedriften er en finansiell institusjon?.

  Er bedriften et aktivt eller passivt selskap?

  Aktiv Passiv
  Vennligst oppgi om bedriften er aktiv NFE?.

  Er bedriften under tilsyn fra en eller flere myndigheter/institusjoner?

  Ja Nei
  Vennligst oppgi et svar.

  Er Danske Bank bedriftens primære bank?

  Ja Nei
  Vennligst oppgi et svar.

  Er bedriften registrert i et annet land enn Norge?

  Ja Nei
  Vennligst oppgi om bedriften er registrert i et annet land enn Norge?.
  Vennligst oppgi hvilket land?.
  Vennligst oppgi hvorfor bankforbindelse i Norge.

  Er bedriften skattepliktig til andre land enn Norge?

  Ja Nei
  Vennligst oppgi om bedriften er skattepliktig til andre land enn Norge?.
  Vennligst oppgi land og TIN eller lignende.
 • Reelle rettighetshaver Rediger

  Eier Rediger

  Vennligst oppgi antal rettighetshavere.

  Kontaktperson

  Vi vil gjerne ha dine kontaktopplysninger, slik at vi kan komme i kontakt med deg dersom vi har behov for mer informasjon om din bedrift.

  Vennligst oppgi fullt navn.
  Vennligst oppgi mobilnummer.
  Vennligst oppgi epostadresse.
  Vennligst oppgi fødselsnummer (11 siffer).

  Den reelle rettighetshaver {{id}}:

  Eier:

  Har eier annet bostedsland enn Norge?

  Ja Nei
  Vælg venligst om eier annet bostedsland enn Norge.
  Vennligst oppgi fullt navn.
  Vennligst oppgi fødselsnummer (11 siffer).
  Vennligst oppgi epostadresse.
  Vennligst oppgi statsborgerskab.
  Vennligst oppgi adresse.
  Vennligst oppgi postnummer.
  Vennligst oppgi sted.
  Vennligst oppgi bostedsland.
  Vennligst oppgi eierandel in %.
  Vennligst oppgi andel av stemmene in %.

  Er eier skattepliktig til andre land enn Norge?

  Ja Nei
  Vælg venligst eier skattepliktig til andre land enn Norge.
  Vennligst oppgi land og TIN eller lignende.

  Skal denne personen være bankens kontaktperson?

  Ja Nei
  Vælg venligst kontaktperson.
  Vennligst oppgi mobilnummer.

  Har det skjedd endringer på eiersiden siden ferdigstillelse av siste årsregnskap?

  Ja Nei
  Vennligst oppgi endringer på eiersiden.
 • Følgende personer skal signere for selskapet i forbindelse med kundeforholdet i Danske BankRediger

  Ytterligere informasjonRediger

  Vennligst oppgi antal signaturberettigede

  Den signaturberettigede {{id}}:

  Vennligst oppgi fornavn og etternavn.
  Vennligst oppgi bostedsland.
  Vennligst oppgi fødselsnummer (11 siffer).

  Er det noen blant bedriftens øverste ledelse, reelle rettighetshavere, signaturberettigede eller noen av deres slektninger Politiske eksponerte personer?

  Ja Nei
  Vælg venligst om politiske eksponerte person.

  Politiske eksponerte personer:

  Vennligst oppgi fullt navn.
  Vennligst oppgi fødselsnummer (11 siffer).
  Vennligst oppgi adresse.
  Vennligst oppgi sted.
  Vennligst oppgi land.
 • Bedriftens formålRediger

  Hva slags type virksomhet driver du? Vi ber deg utdype samtlige tre spørsmål, og med dine egne ord beskrive virksomheten din.

  Hvis vi får for lite informasjon, vil vi ringe deg for flere opplysninger

  Vennligst oppgi produkter/tjenester du selger.
  Vennligst oppgi produkter/tjenester du selger.
  Vennligst oppgi hvilke leverandører kjøper du dine varer fra.
  Vennligst oppgi bedriftens årlige omsetning.
  Vennligst oppgi dine primære kunder.
  Vennligst beskriv annen.
  Vennligst beskriv annen.
  Vennligst beskriv annen.
  Vennligst beskriv annen.
  Vennligst beskriv annen.
  Vennligst oppgi formålet.
  Vennligst oppgi formålet.
  Vennligst oppgi formålet.
  Vennligst oppgi produktene og formålet.
 • TransaksjonerRediger

  Vennligst oppgi årlig sum.
  Vennligst oppgi årlig sum.
  Vennligst beskriv årsaken til kontant uttak/innskudd.

  Vennligst oppgi årlig sum.
  Vennligst oppgi årlig sum.

  Hvordan vil du best kategorisere forventede transaksjoner?

  Vennligst oppgi forventede transaksjoner.
  Vennligst oppgi betalinger.
  Vennligst oppgi samlet beløp.
  Vennligst oppgi hvilke land.
  Vennligst oppgi utgående betalinger.
  Vennligst oppgi samlet beløp.
  Vennligst oppgi hvilke land.
  Vennligst oppgi årsaken.

  Kommer pengene som skal settes inn i banken fra annet enn salg av varer og tjenester?

  Ja Nei
  Vennligst oppgi likviditeten.
  %
  %
  %
  %
  %
  %
  %
  %
  Total % Skal være 100 prosent.
 • DokumenterRediger

  Vi er pålagt å ha oppdatert informasjon vedrørende eierstruktur. Dersom det har skjedd endringer, som ikke er oppdatert i offentlige registre, må du laste opp og legge ved korrekt, signert organisasjonskart.
  Organisasjonskart må være datert, samt signert av reell rettighetshaver, CEO, CFO eller signaturberettiget i henhold til firmaattest. Merk at alle juridiske enheter og fysiske personer, som eier eller kontrollerer over 10% av selskapet, må inkluderes.

  I tillegg må du laste opp signert kopi av bedriftens stiftelsesdokument og vedtekter.

  Vi må også be om at du laster opp en kopi av tillatelsen fra den myndighet/institusjon du har tillatelse/lisens fra.  Trykk ”Last opp dokumenter” for å søke etter dine filer. Du kan laste opp inntil 5 filer. Vær oppmerksom på at en fil kan være maks 4 MB.

  Vi godtar kun følgende formater:

  Word/docx/doc, Excel/xlsx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg, Png eller Gif.

 • SamtykkeRediger

  Forbehold

  Banken gjennomfører lovpålagt kundekontroll i forkant av etablering av alle kundeforhold i henhold til Hvitvaskingsloven §6 og §9. Hvitvaskingsloven stiller også krav til løpende oppdatering av dokumentasjon og opplysninger for eksisterende kunder. Du forplikter deg med dette til å informere Danske Bank om eventuelle endringer knyttet til eierforholdene i selskapet innen rimelig tid.

  Dersom vi ved kundekontroll avdekker graverende uoverensstemmelser mellom avgitt informasjon og faktisk bruk av bankens tjenester kan banken begrense tjenestene som tilbys. I ytterste konsekvens kan banken avslutte kundeforholdet.

  Samtykke

  Skal være bekreftet.
 • Takk for din besvarelse! Vi vil nå oppdatere din bedriftsinformasjon.

  Dersom vi har behov for ytterligere informasjon vil vi ta kontakt med deg i løpet av kort tid.

  Hvis du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på chat, telefonnummer 91506030, eller e-post til 06030@danskebank.no.