Du kan lese, skrive ut eller arkivere brevene i din digitale postkasse. Hos oss kan du velge å bruke e-Boks, den digitale postkassen i nettbanken eller Digipost.

  • Du får brevene raskere, oversikten blir bedre og ikke minst - det blir mindre papir
  • Du kan varsles via e-post hver gang du mottar brev i din digitale postkasse
  • Brevene kommer i PDF-format og leses i Acrobat Reader. Acrobat Reader kan du laste ned gratis

Brev som sendes elektronisk til nettbanken:

  •  Varsel om renteendring
  • Inn- og utbetalinger
  • Verdipapir
  • Årsoppgave
  • Melding om manglende dekning

Motta elektroniske brev på vegne av andre
Har du barn med konto i Danske Bank, kan du også motta barnets post elektronisk i din digitale postkasse. Dette bestiller du enkelt i nettbanken under "Brev og avtaler". Ved felles forsørgeransvar kan begge foreldre velge å motta barnets post, eller kun den ene. Begge foreldrene må alltid signere på avtalen ved felles forsørgeransvar. Har du eneansvar for barnet, trenger vi en dokumentasjon på dette for å gi deg tilgang til å motta barnets post fra banken elektronisk.

Hjelper du en annen voksen med økonomien, er det også mulig å opprette en avtale om å motta dennes post elektronisk i din digitale postkasse. Du må selvsagt ha fullmakt fra den andre voksne til dette, og han eller hun kan ikke selv benytte digitale tjenester i Danske Bank. Avtalen bestiller du enkelt i nettbanken under "Brev og avtaler", og både den som gir og gis fullmakt må signere.

Reservasjon
Dersom du ikke ønsker å motta brevene elektronisk, kan du velge å motta brevene i posten. Dette gjør du ved å sende inn skjema om reservasjon, eventuelt gjøre det selv i nettbanken.