Renter på purregebyr:

Kompensasjon på vei

Mange kunder og tidligere kunder av Danske Bank vil i løpet av de neste månedene motta kompensasjon som følge av feilen banken har gjort knyttet til renter på purregebyr.

Dersom du har krav på kompensasjon vil du få brev om akkurat hvor mye du får. Vi planlegger å starte utsendelsen av brevene for de minst komplekse sakene i november.

Beløpet du vil få kompensert består av det vi tidligere urettmessig har innkrevd som følge av denne feilen, og i tillegg vil vi utbetale de gebyrene som i sin tid var rettmessig innkrevd. De kundene som har krav på det vil også få ytterligere kompensasjon som for eksempel tidskompensasjon.

65 kroner i snitt

Det urettmessig innkrevde beløpet utgjør, basert på data fra de minst komplekse sakene og de analyser vi nå har gjennomført, 65 kroner i gjennomsnitt per kunde.

For gebyrene som i sin tid ble rettmessig innkrevd, men som nå tilbakebetales, er gjennomsnittet for alle kunder inkludert øvrig kompensasjon 378 kroner og vil komme i tillegg til de 65 kronene som er urettmessig innkrevd. Dette basert på de samme analysene.

Danske Bank i Norge i er i dialog med skattemyndighetene om hvorvidt de som er påvirket av denne saken vil få en skatteeffekt som følge av en eventuell kompensasjon.

De dette eventuelt gjelder, vil bli kontaktet så snart dette er avklart.

Når det gjelder utbetaling har vi som ambisjon å starte med dette før jul for de minst komplekse sakene og deretter fortsette med de mer komplekse sakene over nyttår.

Spørsmål og svar

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med oss på 08540@danskebank.no om du har flere spørsmål.