Kurser ved utelandsbetalinger

Kurser ved betalinger til utlandet settes kl. 14:30 hver virkedag.

Legger du inn betalingen innen kl. 13:45, blir betalingen gjennomført samme dag med den dagens kurs.

Legger du inn betalingen etter kl. 13:45 blir den betalt neste virkedag med den dagens kurs.

Det vil si at du alltid overfører til ukjent kurs. Her er en oversikt over sist kjente kurser.

Velkommen til Danske Bank