Beløpsgrenser og disponibelt beløp

Se hvilke beløpsgrenser som gjelder for kortet ditt, og hvorfor saldo og disponibelt beløp ikke alltid er det samme.

 • Beløpsgrenser

  Beløpsgrenser

  Hva er en beløpsgrense?

  Beløpsgrensen er maksbeløpet du kan bruke når du benytter kortet ditt. Det kan være beløpsgrenser for en transaksjon, for et visst antall dager og det kan være forskjell på varekjøp og minibankuttak.

  Hvordan ser jeg beløpsgrensen for bruk av kortet mitt?

  Du kan se både beløpsgrenser og kredittgrensen som gjelder for kortet ditt i nettbanken. 

  • Logg på nettbanken og gå til «Kort & valuta» og videre til «Kortoversikt»
  • Klikk på pilen ved siden av kortet du vil se på, og velg «Detaljer»
  •  Under «Beløpsgrenser» ser du hvilke beløpsgrenser som gjelder for kortet. Hvis det ikke er angitt noen grense, for eksempel for varekjøp, er det disponibelt beløp på kontoen som er grensen. Les mer om disponibelt beløp nedenfor.

  Vær oppmerksom på at det kan være lokale begrensninger som bestemmes av andre enn banken. Dette kan gjelde både for varekjøp og minibanker. 

 • Disponibelt beløp

  Disponibelt beløp

  Disponibelt beløp er det beløpet som du har til rådighet på kontoen.

  De beløp som har status "Venter" er ennå ikke bokført, og utgjør differansen mellom saldo og disponibelt beløp. 

  Har du et kredittkort, er disponibelt beløp det samme som disponibel kreditt på kortet. Har du en kredittramme på 30 000 kr, og har benyttet 20 000 kr, så er disponibelt beløp/kreditt 10 000 kr.