Hvor kan du bruke kortet

Når du mottar kortene dine fra Danske Bank, er de klare for bruk i Norge, men sperret for bruk i andre land og for netthandel.

Du trenger ikke gjøre noe selv mens du er på reise. Kortet oppdateres automatisk til det geografiske området hvor du bruker det. Dette gjør vi for å redusere risikoen for misbruk.

I mobilbanken kan du under 'Se alle kontoer og kort' se hvilke innstillinger kortene dine har, og åpne eller stenge for netthandel. Du har også mulighet til å sperre eller bestille et nytt kort hvis du har behov for det.

Ved fornying av eksisterende kort, vil innstillinger på det kortet som er erstattet også gjelde for det nye kortet.


Velkommen til Danske Bank