Oversikt over dine kort

Du har oversikt over alle dine kort i mobilbank og nettbank. Her får du enkelt oversikt over alle kort som du har hos oss. Dette gjelder også for eksempel kortene til dine barn, en firmakonto, lag og foreninger. 

Mobilbank - slik gjør du:
  • Logg på mobilbanken
  • Velg «Kort»
  • Du kan nå se alle dine kort
 Nettbank - slik gjør du:
  • Logg på nettbanken
  • Gå til «Kort & valuta» og «Kortoversikt»
  • Her har du oversikt over alle dine kort.

Velkommen til Danske Bank