Kundetiltak

Som bank er vi forpliktet å innhente informasjon i henhold til skjerpede krav i gjeldende hvitvaskingsregelverk, trykk her for mer informasjon.

Legg ved filer:

Nedenfor kan du laste opp dine filer. Du kan maksimalt laste opp 10 filer. Aksepterte filformater er Word/docx/doc, Excel/xslx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg/jpg, Png eller Gif.
Vær oppmerksom på at maksimal filstørrelse er 4 MB. Om du har noen dokumenter kun i papirformat er det mulig å ta bilde og laste det opp

File Size Exceeds the Limit
Delete File Size Exceeds the Limit
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.