Beskjed om renteendringer

Når vi endrer renten, varsler vi private kunder etter reglene i finansavtaleloven.

Vi informerer per brev elektronisk i nettbank, e-Boks, Digipost eller per post.  Alt avhengig av hva du som kunde har valgt. 

Velkommen til Danske Bank