Anmeld skade

Blir du syk på reisen, kommer ut for et uhell eller blir utsatt for tyveri, kan du anmelde skaden. Du kan anmelde skade på to måter:

Forsikring gjennom kundeprogrammet ditt:
Kontakt oss


Forsikring gjennom If:
Send skadeskjema

Velkommen til Danske Bank