Bør jeg binde renta?

Etter en lang periode med rekordlave renter, forventes det nå at rentene begynner å bevege seg oppover. Det kan føre til høyere boliglånsrenter og dermed økte boutgifter for de som i dag allerede har et boliglån. Hvis økonomien ikke tåler en større økning i boutgiftene, kan fast boliglånsrente være et alternativ som gjør deg økonomisk trygg. Også i årene som kommer.

Hva er fastrente?

Med fastrente inngår du en bindende avtale om en bestemt rente for 3, 5 eller 10 år. Det er ikke mulig å endre lånet under bindingstiden, uten at det beregnes over- eller underkurs. Hva om jeg skal flytte? Du kan selvsagt flytte fastrentelånet ditt til en ny bolig hvis du kjøper ny under bindingsperioden.

Det er også mulig å kombinere fast og flytende rente. Dette betyr at du kan ha f.eks halvparten av boliglånet med flytende rente, og halvparten med fastrente. 

Trygghet over tid

 • En av markedets beste boliglånsrenter
 • Velg mellom fastrente på 3, 5 og 10 år
 • Kan kombineres med flytende rente

Avtal møte om fastrente
Kontakt meg om fastrente

Har du tenkt på hvordan en økning av lånerenta vil påvirke din økonomi? 

61EE7B05B958EDDF

I en undersøkelse YouGov har utført på vegne av Danske Bank kommer det frem at nær halvparten av de spurte nordmenn uttrykket at de er bekymret for renteøkninger, mens 14 prosent av de spurte er i stor grad bekymret.

Fastrentelån kan dermed være en forsikring, spesielt for de som ønsker økonomisk forutsigbarhet i de nærmeste årene. Forbrukerøkonom Anne Motzfeldt påpeker viktigheten av å planlegge, og samtidig se hvilken effekt man vil ha ved å binde hele – eller deler – av boliglånet.

- Det er viktig å huske at man ikke kan gjøre endringer på fastrentelånet i bindingsperioden. Dersom du har behov for noe fleksibilitet, kan du vurdere om du skal binde bare deler av lånet ditt, sier Motzfeldt.

Du bør ikke velge fastrente for å spekulere i å tjene på det. Du bør velge fastrente dersom du ønsker forutsigbarhet i økonomien eller ikke tåler en renteoppgang.

Allikevel har det vært rimeligere med flytende rente enn fast rente de siste årene. Slik trenger det ikke å bli fremover, ettersom det er signalisert at renten skal opp etter mange år med nedgang.

Priser på fastrente

  Ordinære priser Akademikerne 
 BindingNominell renteEffektiv renteNominell renteEffektiv rente
 3 år 2,60 % 2,69 % 2,50 % 2,57 %
 5 år 2,95 % 3,04 % 2,85 % 2,93 %
 10 år 3,40 % 3,51 % 3,30 % 3,39 %

 

Avtal møte om fastrente 

Kontakt meg om fastrente

*3-årig fastrente 2,60 %. Effektiv rente 2,69 %. Annuitetslån kr 2 000 000. Nedbetalingstid 25 år. Etableringsgebyr kr 1 200, Depotgebyr kr 1 000. Termingebyr kr 45. Totalbeløp blir kr 2 738 511 med månedlig terminbeløp på kr 9 128 .

Fakta om Boliglån med fast rente

Boliglån

 • Hva vil det si å ha fast rente på boliglånet?

  Hva vil det si å ha fast rente på boliglånet?

  Med fast rente inngår du en bindende avtale om en fast rente for 3, 5 eller 10 år. Du kan ikke foreta endringer på lånet i bindingstiden, da du er bundet til en fast rente og nedbetalingsplan. 

 • Hvor mye kan jeg låne?

  Hvor mye kan jeg låne?

  Det er alltid individuelle hensyn forbundet med å låne penger. Vi må derfor gå gjennom din økonomi før vi kan tilby deg lån. I dag er det et krav på minst 20 % egenkapital når du skal kjøpe bolig. Det vil si at kjøper du en bolig til 2 000 000 kr, må du selv stille med 400 000 kr i oppsparte midler (egenkapital). 
 • Rente og nedbetalingstid

  Rente og nedbetalingstid

  Våre fastrentepriser kan endres daglig, og det er vår gjeldende fastrente på utbetalingsdatoen som vil være gjeldende. Vi tilbyr rentebinding i enten 3, 5 eller 10 år. 

  Velger du å binde renten til en fast rente i en gitt periode, blir den ikke påvirket selv om renten i markedet endres. Du vil til enhver tid vite hvor mye du skal betale på lånet, noe som gir deg en økonomisk forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. 

  Du kan selv bestemme om du vil binde renten på hele eller deler av boliglånet. På den delen av lånet som er bundet med fast rente, betaler du samme rente i det avtalte tidsrommet. Du kan velge å binde renten i enten 3, 5 eller 10 år.

  Velger du å innfri hele eller deler av lånet i bindingstiden, vil det bli beregnet over- eller underkurs. Hva betyr dette for deg? Jo, hvis renten på et nytt lån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, må du betale overkurs som en kompensasjon for bankens tapte renteinntekter. Er dagens rente høyere enn renten på fastrentelånet som du innfrir, oppstår det underkurs. Vær oppmerksom på at en eventuell underkurs ikke utbetales, bortsett fra ved låntakers død eller ved skifte av låntaker ved et samlivsbrudd.
 • Hva skjer med fastrentelånet når bindingstiden utløper?

  Hva skjer med fastrentelånet når bindingstiden utløper?

  Senest seks uker før utløpet av rentebindingsperioden, vil du motta informasjon fra oss om at bindingsperioden snart utløper. Hvis lånet ikke er nedbetalt, kan du velge mellom å gå over til flytende rente, eller en ny fastrenteavtale. Du må som minimum ha igjen 3 års nedbetaling på lånet for å kunne gå inn på en ny fastrenteavtale.

 • Hva er over- og underkurs?

  Hva er over- og underkurs?

  Beregning av over- eller underkurs skjer dersom du skal si opp avtalen om fastrente før avtaleperioden er avsluttet, eller dersom du ønsker å nedbetale lånet raskere enn planlagt. Overkurs oppstår når renten på et tilsvarende nytt fastrentelån er lavere enn din fastrente. Underkurs oppstår når renten på nye fastrentelån er høyere enn din fastrente. 

  Hvis du for eksempel har et fastrentelån med en rentebinding på 10 år, og etter 5 år ønsker å gå ut av avtalen, vil over- eller underkursen beregnes ut fra et nytt fastrentelån på 5 år. Dersom gjenværende låns bindingstid ligger mellom de bindingsperioder som tilbys av Danske Bank, beregnes et veid gjennomsnitt av lån som ligger på hver side av den aktuelle bindingstiden.
 • Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det å ha fast rente på lånet?

  Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det å ha fast rente på lånet?

  Fordelen ved et fastrentelån er først og fremst er at økonomien din  ikke påvirkes hvis renten stiger. Du vet for en periode framover nøyaktig hva kredittkostnaden vil være. Ulempen er at utgiftene dine ikke går ned, hvis renten går ned. Det er viktig å være klar over at du har forpliktet deg til å betale den fastsatte renten i hele den avtalte rentebindingsperioden, selv om det alminnelige rentenivået synker. Vurder derfor fastrentelån hvis du tenker langsiktig og vil ha stabilitet i økonomien din.

  Alternativt kan du kombinere fast og flytende rente. Da oppnår du forutsigbarhet på fastrentelånet, samtidig som du får med deg bevegelsene i den flytende renten og full fleksibilitet på lånet med flytende rente.

 • Må jeg innfri lånet dersom jeg skal bytte bolig i løpet av bindingsperioden?

  Må jeg innfri lånet dersom jeg skal bytte bolig i løpet av bindingsperioden?

  Nei. Du kan overføre fastrentelånet ditt til den nye boligen. Det er selvsagt en forutsetning at vi kan godkjenne den nye sikkerheten. 
 • Hvordan flytte lånet mitt til Danske Bank?

  Hvordan flytte lånet mitt til Danske Bank?

  Først må du søke om lån hos oss. Blir lånet innvilget, og du takker ja, starter flytteprosessen i det vi mottar de signerte lånepapirene. Sammen blir vi enige om når lånet skal flyttes. Det eneste du behøver å gjøre er å signere avtalen om bankbytte, så ordner vi resten. Bankbytteskjema finner du i nettbanken, når du har fått tilgang til den. Det er et krav at du flytter over din lønnskonto til oss, og at du benytter oss til varekjøp og regningsbetaling.
 • Skreddersy lånet ditt

  Skreddersy lånet ditt

  Du kan kombinere ditt Fastrentelån med andre typer lån. Vi hjelper deg gjerne med å finne den løsningen som passer best for deg.