Du er en viktig kunde for oss

Du har vært tilknyttet en kollektiv bankavtale hos oss gjennom Juristforbundet som utløp den 31. mars 2019. For oss er du fortsatt en viktig kunde, og vi ønsker å forsikre deg om at du blir ivaretatt også i tiden fremover.

Spørsmål og svar om ditt bankforhold